Varga László: A pannonhalmi egyházmegye népiskolái a XIX–XX. szá

PDFNyomtatásÍmél
Dr. Varga László a soproni Nyugat- Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán docens. Fő kutatási terülte a neveléstörténet; leginkább a népoktatás XX. századi története, a reformpedagógia és a gyermekkortörténet került érdeklődése középpontjába. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadói oklevelet, majd bölcsészdoktori címet szerzett. Egyetemi doktori értekezése a Pannonhalmi Bencés Főapátság gondozásában, a magyar iskolázás millenniuma alkalmából nyomtatásban is megjelent. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Több alkalommal nyert ösztöndíjat külföldi — Anglia, Észak-írország, Portugália, Görögország — tanul- mányutakra, nemzetközi tapasztalatait publikációkban teszi közzé. Neveléstörténet, nevelés-és oktatáselmélet, tanulásmódszertan és európai oktatási rendszerek témakörökben tart előadásokat. Az országos közoktatási szakértői névjegyzékbe 2004-ben került fel pedagógiai értékelés szakterületen. Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben. Doktori tanulmányait az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola „Neveléstudományi kutatások” programja keretében, „A pedagógiai gondolkodás fejlődése a magyar neveléstörténet folyamatában” szakterületen végezte Mann Miklós, az MTA doktora szakmai irányításával. A szerző „summa cum laude” minősítéssel 2006-ban megvédett doktori (PhD) disszertációjában a pannonhalmi egyházmegye katolikus népiskoláinak történetével, pontosabban annak átfogó, egyházmegyei szintű feldolgozásával és értékelésével foglalkozik. A falusi néptanító, a plébános és a tanfelügyelő mind-mind a hétköznapok történelmének sorsfordító képviselője, habár legtöbbjük nem szerepel neveléstörténeti tankönyvekben, nevük nem olvasható történelemkönyvekben, küzdelmes életükkel és áldásos működésükkel rászolgáltak arra, hogy a magyar iskolatörténet jeles képviselőiként tartsuk őket számon.

Ár
2300 Ft
Leírás

ISBN 9789639662162
Kiadó: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM)
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 160 oldal
Méret: 160x240 mm
 

 

* * *

 
Majdnem kerek tíz esztendő telt el azóta, hogy Varga László tanár úr a Pannonhalmi Füzetek (37) sorozatban megjelent bölcsészdoktori disszertációját ajánlhattam a szakembereknek és az érdeklődőknek. Most ugyanezt tehetem a doktori (PhD) értekezésével, amelyet a METEM Könyvek sorozatában adunk ki. Teszem ezt ismét nagy örömmel. Varga László most megjelentetendő műve nagyszerű továbbépítése és kibontása a korábban ugyanezen témában megkezdett kutatásnak.
A doktori (PhD) disszertáció a magyar és a helyi iskola- és neveléstörténet egy jól behatárolható és jól rendezett korszakának elemző és láttató bemutatása, amely iskola- és neveléstörténeti szempontból is, önállóan is nagyon értékes.
Nagyon hasznos, hogy a Pannonhalmi Egyházmegye — ma Pannonhalmi Területi Apátságnak nevezzük — iskolái, tanárok és diákok egyaránt, megismerhessék múltjukat, gyökereiket, annak az elemi iskolai rendszernek szervezetét és tartalmát, amelynek hagyományában nagyszüleik és azok szülei még az egyház- községhez tartozó népiskolában tanultak. De a szellemi-lelki folyamatosság szálainak az újraértékelése időszerű feladat mindazoknak is, akik ezen a szinten foglalkoznak gyerekekkel, fiatalokkal.
Fontos és hasznos a magyar bencéseknek, hogy a szerző közösségük történetének ezt a területét is méltó módon dolgozta fel és örökítette meg, s így beillesztette oktató- és nevelő munkájuk történetébe, hiszen nemcsak középiskoláik és főiskolájuk volt jelentős, de rendkívül fontosak voltak az elemi szintű népiskolák is. Ezekre az iskolákra épült szervesen a középiskolák rendszere.
Elismerésemet és megbecsülésemet, valamint hálámat fejezem ki e munkáért Varga László tanár úrnak, és magam is köszönetét mondok mindazoknak, akik ebben segítségére voltak.
 
Pannonhalma, 2007. május 18.

Várszegi Aszták főapát

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között