Tanulmányok Pécs történetéből 17.

PDFNyomtatásÍmél
1998-ban jelent meg a Pécs Története Alapítvány kiadásában Koszta László munkája a pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenységéről. Koszta László a hiteleshelyek tevékenységének indulását, magyarországi kezdeteit, dokumentumaik sajátosságait mutatta be, és konkrétan feldolgozta a pécsi káptalan e téren kifejtett tevékenységét a 13. század eleji kezdetektől a 14. század közepéig
Fedeles Tamás első tanulmányaiban követte Koszta módszertani alapvetését, de bővebb anyagból dolgozott, hiszen a 14. század közepétől a Mohácsig terjedő időszaknak az okleveles anyaga már nem olyan szerény, mint a koraközépkori. Ez lehetővé tette Fedeles Tamás számára, hogy vizsgálatainak körét kiterjessze, és a pécsi káptalan összetételéről és tevékenységéről teljes körű képet adjon.
Fedeles Tamás a pécsi káptalan 1354–1526 közötti történetének teljes forrásanyagát feldolgozta, kutatásainak első eredménye egy imponáló gazdagságú adatbázis, amelynek széleskörű archontológiai és prozopográfiai vizsgálatát végezte el a szerző. 1354–1526 között sok személyt ismerünk a pécsi kanonokok sorából, noha a lista egy-egy rövidebb időn belül korántsem teljes. A koraközépkori viszonyoknál többet tudunk a kanonokok származásáról, egyéni életútjukról, a káptalanon belül ellátott feladataikról; de iskolázottságukról és jövedelmeikről is. Többen voltak köztük, akik megengedhették maguknak, hogy a kanonoki stallumból helyettest állítsanak, maguk pedig külföldön egyetemi tanulmányokat folytassanak. Az adatok elemzése során árnyaltabb képet kapunk azokról az ügyekről, amelyek a képtalan elé kerültek, illetve, amelyek kivizsgálására felkérést kaptak. Mindezekre fény derül Fedeles Tamás munkájából, amelyben a szerző a sokféle adatát mindig egy-egy szempont szerint rendezi, és minden lehetséges oldalról bemutatja az egyházi középréteg helyzetét. Az egyetemes történeti kitekintés lehetővé teszi, hogy egy-egy nyugat-európai káptalan helyzetével összevesse a pécsit, és nagyobb összefüggésben láttassa az egyik legg

Ár
1000 Ft
Leírás

Szerző: Fedeles Tamás
Cím: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526)


ISSN 1219 4077
Kiadó: Pécs Története Alapítvány
Megjelenés: 2005
Nyelv: magyar (angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel és összefoglalóval)
Terjedelem: 500 oldal
Méret: 168x237 mm
Kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött

 

Tartalom

<t

CONTENTS
8
INHALT
11
ELŐSZÓ
15
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
17
BEVEZETÉS
19
   
1. KUTATÁSTÖRTÉNET
23
1.1. Nemzetközi historiográfiai vázlat
23
1.2. A magyar káptalanok középkori történetére és tagjaira vonatkozó kutatások
28
1.3. A pécsi székeskáptalan középkori történetére és tagjaira vonatkozó kutatások
37
   
2. A KÁPTALAN SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
46
2.1. A testület középkori történetének vázlata
46
2.2. A káptalan tagsága
48
2.2.1. Méltóságviselők
51
2.2.1.a. Prépost
51
2.2.1.b. Olvasókanonok
54
2.2.1.c. Éneklőkanonok
55
2.2.1.d. Őrkanonok
56
2.2.1.e. Kisprépost
57
2.2.2. Hivatal- és tisztségviselők
59
2.2.2.a. Dékán
59
2.2.2.b. Főesperesek
61
2.2.2.c. A méltóságviselők helyettesei
64
2.2.3. Egyéb tisztségeket, hivatalokat betöltő személyek
65
2.2.3.a. Püspöki vikárius
65
2.2.3.b. Ispotályigazgató
67
2.2.3.c. Hitszónok
67
2.2.4. Mesterkanonokok
68
2.3. A székesegyház alsópapsága
68
   
3.  A KÁPTALANI JAVADALMAK BETÖLTÉSE
71
3.1. A magyar királyok javadalomadományozásai
71
3.2. A pécsi püspökök mint collatorok
76
3.3. Pápai javadalomadományozások
78
3.4. Cserék
82
3.5. A kanonokok beiktatása
84
   
4. A TESTÜLETBE TÖRTÉNŐ BEJUTÁS
87
4.1. Származás
87
4.1.1. Bárók
88
4.1.2. Köznemesek
92
4.1.3. Polgárok
94
4.1.4. Jobbágyok
95
4.1.5. Külföldiek
96
4.2. Egyetemlátogatás
101
4.3. A javadalomszerzés egyéb módozatai
112
4.3.1. Személyi összefonodás
112
4.3.2. Területi kapcsolódás
120
4.3.3. Egyházi kapcsolatok
120
4.3.4. Uralkodói kegy
122
4.3.5. Állami (udvari) szolgálat
123
4.3.6. Familiáris kapcsolatok
130
   
5. A KANONOKOK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
134
5.1. A kanonokok szerepe a liturgiában
134
5.2. Az egyházi rend fokozatainak felvétele és a lelkipásztori szolgálat
134
5.3. A káptalan hiteleshelyi személyzete
137
5.4. Rezideálás és javadalomhalmozás
146
   
6. A KANONOKOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI, MENTALITÁSA
151
   
7. TOVÁBBLÉPÉS A KÁPTALANBÓL
166
   
KITEKINTÉS
169
   
FORRÁSOK, SZAKIRODALOM
171
   
FÜGGELÉK
 
   
I. A mellékletben szereplő rövidítések
206
II. A kanonokok felsorolása időrendben
207
III. Összesítő táblázat a kanonokok főbb életrajzi adataival
218
IV. Származás
258
V. Pápai javadalomadományozások
263
VI. A hiteleshelyi oklevelek tanú- és méltóságsorai
267
VII. Dékánok
271
VIII. Vikáriusok
271
IX. A kanonokok egyházi karrierje
272
X. Kanonokok állami (uralkodói) szolgálatban
281
XI. Kanonokok a pápai udvarban
283
XII. Az egyes javadalomszintek jellemzői
284
XIII. A káptalan alsópapsága és oltárigazgatóságai
289
XIV. Az ispotály igazgatói
296
XV. Plébános kanonokok
296
XVI. A kanonokok egyetemi tanulmányai, grádusai
297
XVII. A káptalan középkori birtoksai
301
   
PROZOPOGRÁFIAI ADATTÁR
311
 
 
SUMMARY
473
 
 
TÉRKÉPEK<

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között