Rudnay Sándor és kora

PDFNyomtatásÍmél
Lehet-e elperelni azt, ami Egyetemes, mint a katolikus tanítás? Másként hangzik-e az Igazság, ha más nyelven halljuk, bár vezetőnk ugyanaz a személy? Lehetett-e határfolyó a Duna annak az egyházi férfiúnak a szemében, aki Nagyszombatban szerezte a tudást, hogy Gyulafehérváron szolgáljon, és Esztergomban építsen? Ezek a kérdések ötlenek fel az olvasóban, ha belelapoz ebbe a kötetbe, mely Rudnay Sándorról, a múlt század kiemelkedő egyházfejedelméről, az esztergomi bazilika építtetőjéről írott tanulmányokat tartalmaz. Mikor fellépett, mély süllyedésben találta az egyházat, betöltetlen székekkel, elfolyó jövedelmekkel, általános paphiánnyal, s mikor a gyilkos kór elragadta, rendezett viszonyokat, frissen felépült templomokat, megújult papképzést és a bensőséges hitélet új formáit, hagyta maga után.
S a tanítást, hogy az ország minden népének - beszéljen bármely nyelven - egyformán kell táplálékot nyújtani: ez vezérelte, midőn az erdélyi éhezők előtt megnyittatta raktárait, s ugyanezért prédikált három hazai nyelven — szlovákul, magyarul és németül - ha kellett; ezért támogatta egyként Széchenyi Istvánt és Ján Kollárt; a Magyar Tudományos Akadémiát és a szlovák művelődési törekvéseket; látta, hogy kell az új magyar Biblia-fordítás, de azt is elérte, hogy a szlovák fordítási munka is megindulhasson végre. Nem is úgy tehetjük fel a kérdést, hogy életműve vajon a magyar vagy pedig a szlovák nemzeti örökség része - nem hivalkodnunk kell vele, hanem tanulni tőle: türelmet, szolgáló alázatot, gondoskodást. Hadd maradjon ő, aki oly forrón szerette hazáját, nemzetek feletti a számunkra: közös példa egy olyan korból és egy olyan korban, amely Isten helyett a nemzetet helyezi az oltárra. „Korszerűtlenségében” is kivezető út, integrációs erő.
A képet néhány kortársa portréja teszi teljessé - katolikus és evangélikus pap, lelkész, prózaíró, irodalomszervező pályaképe. A szlovák művelődés nagyjai ők, ám a magyar olvasónak rá kell jönnie, hogy kötődéseikben és elfordulásaikban is a

Ár
2800 Ft
Leírás

Alexander Rudnay a jeho dóba

 
Szerkesztette: Käfer István
 
2. kiadás
 
ISBN 9789639662124
Kiadó: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM)
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar, lengyel
Terjedelem: 188 oldal
Méret: 160x240 mm
 

 

* * *

 
Magyarország nem szűkölködik az újjáépítést igénylő korszakokban. Ilyen idő jutott Rudnay Sándornak, aki két évszázaddal ezelőtt olyan korban élt, hogy Magyarország talpra állításában erős kézzel részt kellett vennie.
Nem számontartott vidékről jött, különösebben nem jegyzett családból, bár származását munkásságának sikere után annyit magyarázták. Mindez aláhúzza alkotó életének jelentőségét. Rudnay Sándor lelkében és szívében a szülőház természetes egyszerűségétől indíttatva két népet fogott össze: a magyart és a szlovákot. Neki szlovákul beszélni nem idegenséget jelentett a szentistváni ország Felvidékén, hanem a gyermekévek örömteli megnyilvánulásait, és ezt az élményt megőrizte akkor is és csakazért is, amikor Magyarország hercegprímása lett. A lelkipásztor Rudnay életét a szolgáló szeretet irányította, mert hogyan is lehetett volna a hányatott sorsú köznemes ivadékból olyan törődő főpásztor. Élete a sors igáját, a gondviselés jóságát megértő emberé volt. Tíz testvére között megtanulta megbecsülni a munkát és a kenyeret, a vele együtt szorgoskodók körében a magyar és a szlovák nyelvet, mert aki együtt dolgozik és eszik, az közös boldogulásra vágyik. A fiatal, papi hivatást érző fiúnak át kellett esnie az intézeti neveltetés vesszőfutásán, és erős lélekkel bírta. A közélet mindig vonzotta: jót s jól tenni mint korának megannyi reformátora mondta. Ott volt a tudományos intézetek alapításának támogatásánál a reformkorban, és az egyszerű emberek felkarolásában papi küldetésével.
Nevét a „Magyar Sión” megálmodásával és alapjainak lerakásával kapcsolatban szokták emlegetni. Pedig az esztergomi bazilika tetemes összeget felemésztő építtetése mellett legalább annyit fordított a falusi iskolák és egészségügyi intézmények javára.
Főpap volt a szó legnemesebb értelmében. Nem uralkodott, inkább intézkedett. Hitte, hogy az Egyetlen Főpap előtt úgy állhat meg, ha a rábízottak érvelnek mellette az evangélium szavával: „amit a legkisebbnek tettetek, nekem tettétek.”
A történelmi épületek maradandóan őrzik emlékét. Sokkal inkább kellene őrizni emlékét az anyanyelv őreinek magyar és szlovák közösségekben egyaránt. Hiszem és remélem, hogy eljön az idő, amikor a szlovák nyelv történetét regisztrálók felismerik Rudnay prímás nagyságát, a magyar nyelv védelmezői pedig tisztelettel adóznak az ő reformkort előkészítő mukásságának.
Minden pap élete a tartóra kitett mécses sorsa, Rudnay prímásé is az. Ő megannyi sötétségbe bevilágított katolikus hitünk és nemzeti önbecsülésünk javára. A történelmi emlékezet sokszor megfeledkezik a kétkezi munkásokról, még ha Magyarország hercegprímása volt is az. Ezért megbecsülő szeretettel köszöntőm a magyar és a szlovák kultúrát összefogó Rudnay Sándor hercegprímásra emlékező konferenciát. Biztos vagyok abban, hogy a nagymultú főpap emlékezete az együttélés szép útjának egyengetésében is javunkra válik.
 
Ladocsi Gáspár püspök

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...

Keresés a könyvek között