Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása 1971

PDFNyomtatásÍmél
E kötet két részből áll. Az első részben magyar nyelven tárgyaljuk az Apostoli Szentszék, nevezetesen Isten Szolgája VI. Pál pápa és Isten Szolgája Mindszenty József bíboros hercegprímás kapcsolattartását, közölve a dokumentumok magyar fordítását. A második részben az eredeti dokumentumokat tesszük közzé, melyeknek őrzési helye a budapesti Mindszenty Archívum.


* * *


Ezek az írások Mindszenty József bíboros hercegprímás szenttéavatásával kapcsolatosan, az anyaggyűjtés és a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása során keletkeztek. Menetközben arra a felismerésre jutottam, hogy sokkal több dokumentum áll a kutatás rendelkezésére, mint idáig gondoltuk, és lassan körvonalazható az idáig ismeretlen partner, az Apostoli Szentszék álláspontja is.
E tanulmányok egy kötetbe szerkesztésével és kis példányszámban való közzétételével az Adriányi Gábor által alkalmazott és általunk és alkalmazott újszövetségi idézet vezérelt: Veritns Jiberabit vos, az igazság megszabadít titeket. Ha az ő eredményétől eltérő következtetésre jutottunk, akkor bizonyára azért, mert bővebb forrásanyagot találtunk.

Ár
4000 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

Sancta Sedes Apostolica Et Cardinalis Ioseph Mindszenty Documenta 1971-1975

Tanulmányok és szövegközlések
 
ISBN nélkül
Kiadó: Pro manuscripto
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar, latin
Terjedelem: 280 oldal
Méret: 160x240 mm
Kötés: kartonált, ragasztókötött
 

Ezeket a forrásokat még nem merítettük ki, a további tanulmányozás mindannyiunk közös feladata. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezzel a szenttéavatás folyamatát hátráltatjuk, erre ez lehet a válasz: Mindszenty bíboros szenttéavatásán csak „pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen", szabad dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy csillagként ragyogjon egyházunk egén.
A tanulmányok címében első helyen Mindszenty József nevét találjuk, később tűnik föl VI. Pál pápa, ill. a Vatikáni Államtitkárság, hogy - menet közben szerzett ismereteink jegyében - az Apostoli Szentszék kerüljön az első helyre, Mindszenty Józsefé a másodikra. Ezért könyvünk címadásában is ezt sugalljuk: a kutatás idáig Mindszentytől Mindszentyig vezetett. A sorrendet illendő megfordítani, legalábbis az 1971-1975 közötti, általunk vizsgált periódusra, amennyiben az Apostoli Szentszékkel, nevezetesen VI. Pál pápával való kapcsolattartással foglalkozunk. A helyes sorrend: első helyen az Apostoli Szentszék, második helyen pedig a mindenkori pápa által kinevezett esztergomi érsek és Magyarország Prímása, adott esetünkben: Mindszenty József kell szerepeljen. Ezzel az új optikával lehet, hogy több kérdésre kapunk választ, mint idáig.
E kötet nem tartja feladatának, hogy minden fölmerülő problémára megoldási javaslatot tegyen, hiszen a szövegközlés csak előfeltétele annak, hogy több szem többet lát alapon alaposabb munkát végezhessünk. S mint jeleztük, a szövegközlés itt nem teljes, inkább csak a figyelmet óhajtottuk felhívni arra a lehetőségre, hogy Budapesten még van mit tanulmányozni és még kaphatunk választ a menet közben fölmerülő újabb kérdésekre is. Esetleges kisebb jelentőségű dokumentumok teljes szöveggel való közlésétől ezért itt eltekintünk.
Prof. Dr. Dr. Zakar Polikárp O. Cist. zirci főapát úr és Dr. Németh László pápai prelátus úr, a Pápai Magyar Intézet rektora voltak a kézirat elkészítésekor hű tanácsadóim és lektoraim. Zakar főapát úrnak megköszönöm, hogy gyors és pontos válaszaival segített a latin szövegek értelmezésében és fordításában, ugyanígy fontos észrevételeket tett egyházjogi és dogmatikai szempontból. Németh Lászlónak pedig azt köszönöm, hogy témánk és a vonatkozó irodalom alapos ismeretévé rendelkezve az egyes kérdés status quaestionis-a körül igazított el.
Reméljük, hogy ez a néhány tanulmány és szövegközlés hasznos lehet a Mindszenty József utolsó életszakasza iránt érdeklődők számára és újabb lépés lehet Mészáros István, az ELTE bölcsészkarán egykor kedves professzorom, majd a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség alapításakor egyik küzdőtársam által sürgetett Mindszenty-biográfiai munkálatok során.
 
Somorjai Ádám OSB

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...

Keresés a könyvek között