Michelisz Ferenc: Somberek község múltja és jelene

PDFNyomtatásÍmél
Somberek a 13. század végétől létező település, amely a török hódoltság alatt elnéptelenedett. A török idők végén rácok (szerbek) telepedtek itt meg, majd az 1740-es évektől jelentős szá­mú német telepes költözött a helységbe, amely a 18. század végére német többségűvé is lett.
A 20. század viharai Sombereket is elérték. A világháborúk a ki- és betelepítések átalakí­tották a község és a közösség életét. A Bukovinából érkezett székelyek és a Felvidékről, Jóka környékéről származók új otthonra leltek itt és mára egy életerős közösséggé ötvöződtek.
Somberek sajátos, különleges színfolt a baranyai települések sorában. A hagyomány­tisztelet ilyen erőteljes megnyilvánulásával az országban is kevés helyen találkozhatunk.
Michelisz Ferenc - kétnyelvű - kötete ugyancsak egy igényes ötvözet: tisztelgés az ősök emléke előtt és a település mai életének, életterének autentikus megjelenítése. Múlt és jelen szerves egységben. „Szellemi leletmentés" (számos archív felvétellel illusztrálva) és a jelen eredményeinek hiteles megörökítése egyben.
A Somberek történetét, kultúráját (a település életének szinte minden területét) bemuta­tó kötet vállaltan elfogult, hiszen a szerző szülőfalujáról ír. Ugyanakkor a mozaikokból ösz- szeállított kötet elsősorban szakmai és nyelvi igényessége folytán kiemelkedik a helytörténeti munkák sorából, helyieknek és a külföldön élőknek egyaránt hasznára, épülésére szolgál.

Ár
4450 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 9789630624626
Kiadó: Somberek Község Önkormányzata
Megjelenés: 202009
Nyelv: magyar, német
Terjedelem: 464 oldal.
Méret: 160x240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Ajánlás 9
Előszó  10
Bevezetés  11
   
KALANDOZÁS A MÚLTBA - Rövid történeti áttekintés  13
Somberek Község pecsétje 33
Községünk címere 34
   
TUDNIVALÓK  36
A Képviselőtestület 36
A Körjegyzőség 37
A Német Kisebbségi Önkormányzat 37
Községünk díszpolgárai  38
„Rosa Schmich" Somberek Községért Alapítvány 39
Egyesületek, civil szerveződések  41
Ismert személyiségek 47
   
A FALU ÉS LAKÓI 50
Magyarok  50
A többi etnikum  52
Szerbek  52
Németek 55
Kegyes sors  62
Székelyek 65
Felvidékiek  70
   
KÖZSÉGÜNK NEVEZETESSÉGEI  75
A Római Katolikus Templom  75
A regi rom 86
A Szentkút 88
A régi temető kápolnája  91
A Kálvária 92
A Szerb Templom 93
A Sauska kastély  97
A volt Mirbach kastély 102
A Granárium  106
   
INTÉZMÉNYEK 110
Az iskolarendszer és az oktatás történeti áttekintése  110
Az óvoda története  124
A Hagyományok Háza 130
A Caritas Központ 131
Az Egészségügyi Központ 132
A Termelőszövetkezeti Csoporttól - a ZRt-ig 134
A Művelődési Ház  138
A Művelődési Ház és csoportjai 142
Egy kis vetítéstörténet 152
   
KULTÚRTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 152
Egyesületek és olvasókörök régen  157
   
EMLÉKMŰVEK 165
Az I. Világháborús Emlékmű  165
A II. Világháborús Emlékmű 167
A régi 1848-as Emlékmű  170
Az új 1848-as Emlékmű  170
A kopjafa 171
A Meghurcoltak és Kitelepítettek Emlékműve 172
A Millenniumi Emlékpark  174
Az 1956-os Emlékmű  177
   
SZOBROK 182
A Ncpomuki Szent János szobor  182
A Szent Flórián szobor  183
Heinrich Heine szobra  184
   
A KÖZSÉG RÉGI ÉS ÚJ KERESZTJEI  184
   
KÉPOSZLOPOK 186
   
A KŐOLTÁR 187
   
TEMETŐK 187
A régi katolikus temető  187
A szerb temető 189
A zsidó temető 189
Az új temető és a ravatalozó  190
A lelkipásztorok sírjai 191
   
ÉPÜLETEK 192
A Községháza 192
A Tájház 193
A tsz volt irodaházai  193
Favázas német parasztházak 194
A Sportkomplexum 195
A Római Katolikus Plébánia 197
A Posta 197
A Szociális Otthon  199
A Takarékszövetkezet  201
A Gyógyszertár 201
Az egykori Tejcsarnok  202
Volt egyszer egy Bölcsőde is 203
A Varroda  
Erdőföld - Puszta 205
A Tűzoltószertár  206
A Törpevízmű 207
A Szennyvíztisztító 209
A Gázelosztó 210
Az Olajtároló  211
A patakmalmok  211
A gémeskutak  213
   
AZ EMBERI ÉLET FORDULÓI 214
A születés 214
A lakodalom 216
A temetés  225
   
SZOKÁSOK  229
A farsang időszaka  229
Májusfa  229
A kisbúcsú és a nagybúcsú 231
Zarándoklatok  234
Karácsony 237
Pásztorjátékok 239
Disznóvágás, disznótor 242
   
FÜGGELÉK-MELLÉKLETEK 245
A Sombereki Urbárium 245
A község régi dűlőnevei  248
Sombereki képeslapok  249
Rajzok Somberekről 252
   
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 254
TÉRKÉPEK 256
UTÓSZÓ 260
SOMBEREK RÉGEN ÉS MA 261
FELHASZNÁLT FORRÁSMŰVEK 267

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között