Füzes Miklós (szerk.): Pécsvárad (monográfia)

PDFNyomtatásÍmél
Őszinte tisztelettel köszöntöm Önt, aki a magyar millennium alkalmából, Pécsvárad város kiadásaként megjelent, a település átfogó történetét tartalmazó monográfiát tartja kezében.
A Vashegy lábánál elhelyezkedő Pécsvárad, a magyar honfoglalás korai idősza­kában már fontos vallási, közigazgatási és katonai stratégiai központ. Árpád feje­delem idejében fejedelmi udvarház, melynek maradványai, a monostor épületei­nek maradványaival alkotja a Pécsváradi Vár műemlék együttesét. A várhoz, a te­lepüléshez azóta is fontos események, fontos személyiségek kötődnek: Géza feje­delem, Szent István király, Szent László emlékét épp oly becsben tartjuk, mint az itt időző gróf Széchenyi István, az itt felnövő Kodolányi János emlékét.
A mai műemlék-együttes nyugati oldalán, a várfalon érthetjük meg, hogy eleink a mai napig miért tartották fontosnak és szükségesnek, hogy e helyen apátság és térségközpont működjék. Északról és keletről a hegy védelmezett a viharoktól és hajdan az ellenségtől is. Délre és nyugatra tekintve a Villányi-hegység sziluettje és a lankás dombokon látható gazdag termés adhat bíztatást a további ezer évünk megélésére. Szent István alapítólevelének 50 halásza jut eszembe a völgyekben el­nyúló halastavak füzére láttán. Nyugatra tekintve, az idei nyáron szokatlanul bő csapadék okozta üde zöld környezetből is kiemelkedik a mediterrán klímát és az ember gondoskodását különösen megháláló szőlők és gyümölcsösök parcellán­ként ugyan elkülönülő, de összhatásában mégis lenyűgöző látványa.

Ár
7900 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 9630069490
Kiadó: Pécsvárad város önkormányzata
Megjelenés: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 661 oldal
Méret: 165x240 mm
Kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött


A ma emberének a fájdalomban mindig megbúvó remény adhat biztatást a tele­pülés keleti határában a betegség rombolta ősgesztenyés megmentésére.
A Zengő csúcsára tekintve nem maga a látvány a legnagyobb élmény, hanem a kora őszi csendes reggeleken, a Dombay-tó rezzenéstelen vizében visszatükrö­ződő rozsdásbarna hegy képe.
A természet ezen csodái, - ha változva is de mindig megtartva az erdőben a vad csodálatos látványát, a bánáti bazsarózsa tavaszi varázsát, a határban a föld, és a víz termékenységét - biztosították az embernek azt a környezetet, amit az élet feltételének is nevezhetünk. A környezet, az ember számára nélkülözhetetlen esz­tétikai és gazdasági vonzalom adta azt a lehetőséget, hogy e területen szeretett vá­rosunk ma is 4000 lelket számlálva ezer évig fennmaradhatott.
Rendkívül fontos, ugyanakkor megtisztelő, hogy ennek az ezer évnek esemé­nyeit az események indítékait feldolgozó művet, melyet a Tisztelt Olvasó most a kezében tart, kutatók, szakemberek megfogalmazásában olvashatja. A település 1000. éves múltja okán az alkotók rendkívüli ihletettségével és a téma iránti fel­tétlen alázatával élhetjük újra és ismerhetjük meg városunk történetét.
Megköszönve a szerzőknek és minden közreműködőnek e kötet megalkotásában végzett munkáját, jó szívvel ajánlom 1000 éves történelmünket bemutató, a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala támogatásával készült alkotást Pécsvárad lakó­inak, a Város Barátainak, történelmünk iránt érdeklődő Kedves Olvasónak.

Zsáli János polgármester

Pécsvárad, 2001. augusztusában

Tartalom

   
Előszó - Zsáli János 7
Pécsvárad és környékének természeti viszonyai - Lovász György 9
Régészeti emlékek - Gábor Olivér 31
A pécsváradi bencés kolostor építéstörténete - Kárpáti Gábor 53
A Zengővár helye a hazai várépítészetben - Miklós Zsuzsa 67
Elpusztult középkori települések Pécsváradon - Kárpáti Gábor 91
Szent István király és a pécsváradi apátság kapcsolata - Györffy György 97
Pécsvárad bencés apátsága és települése a középkorban - Gállos Ferenc - Gállos Orsolya 103
A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége (1254-1526) - KŐfalvi Tamás 199
A pécsváradi apátsági birtok helységei és magyar urai 1542. és 1566. szeptember 7. között - Tímár György 219
Pécsvárad története 1686 és 1848 között - Borsy Judit 237
Hugó Franz Kari von Eltz pécsváradi apát (1701-1779) - Galambos Ferenc 301
Pécsvárad mezővárosi címere: Sárkányölő Szent György - Gállos Orsolya 307
A katonai ügyek 1686-1848 között - Nagy Imre Gábor 311
Pécsvárad a reformkorban, az 1848/49-es polgári forradalomban és szabadságharcban - Nagy Imre Gábor 319
Pécsvárad mezőgazdasága 1848 és 1914 között - Nagy Imre Gábor 331
A polgárosodás útján (1867-1914) - Márfi Attila 355
Az első világháború idején - Tegzes Ferenc 397
Pécsvárad társadalma és gazdasága a két világháború között Lengvári István 423
A „koalíciós korszak" Pécsváradon - Rozs András 439
A községi tanács - Vörös Huba 463
Kulákügyek Pécs váradon - Hántó Zsuzsa 471
Az 1956-os forradalom Pécsváradon - Rozs András 479
Egyházak és iskolák (1921-1948) - Vargha Dezső 493
Kisebbségek együttélése Pécsváradon 1686 után - Füzes Miklós 513
Gazdasági erőforrások, településgazdálkodás és helyi politika 1976-1986 között - Hántó Zsuzsa 527
A rendszerváltás gazdasági és társadalmi hatása Privatizáció, magánosítás, kárpótlás, vállalkozások - Hántó Zsuzsa 547
Emelkedő pályán a rendszerváltozás első évtizedében - Gállos Orsolya 575
Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei - Kófiás Mihály 605
Pécsváradhoz kötődő alkotók - Gállos Orsolya 623

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között