Polónyi István: Az ezredforduló hazai oktatása

PDFNyomtatásÍmél
A kötet 15 tanulmányából az első általános körkép az ezredforduló környéki hazai oktatás szintjeiről, fontosabb jellemzőiről. Rámutat: oktatásunk sokáig hitt kiváló minősége mítosz csupán. A módszerek, a tananyagok problémái mellett a legnagyobb gond a pedagógusok képzése, foglalkoztatása, a keresetek szintje, az alacsony motiváció, és presztízs. Ha a 21. század magyar oktatáspolitikája a minőség felé akar mozdulni, annak alapvető tényezője a pedagógus.
Három írás szól a közoktatásról, kritikus elemzését adva annak. Sok tekintetben ehhez a csokorhoz tartozik a „Budapesti oktatási anziksz” is, amely a főváros oktatási ellátottságát és néhány regionális oktatási jellemzőjét mutatja be, és „A válasz az e-learning – de mi volt kérdés?” című írás is. Ez egy szkeptikus elemzése a számítógéptől és az internettől sokak által remélt oktatási forradalomnak. Konklúziója: az e-learningnek annál nagyobb szerep juthat egy-egy oktatási szinten, minél nagyobb ott az önálló tanulás realitása.
A tanulmányok közel fele a felsőoktatással foglalkozik – a finanszírozásával, oktatóival, vezetésével, minőségügyével és képzési szerkezetével –, oktatáspolitikai és oktatásgazdasági mélyelemzését adva e területeknek.
A kötet két legkritikusabb írása a hazai tudománypolitika elemzése („Felsőoktatás és tudománypolitika”, és „Az Akadémia diszkrét bája”). Az egyik szerint a belterjes akadémiai szférát a hierarchiák, öntörvényű értékrendek, elefántcsonttornyok, mítoszok és múltbeli legendák uralják a tényleges teljesítmények, és a gazdaságban hasznosuló kutatások helyett. A másik azzal a gondolattal zárul, hogy a 21. a tudás évszázada, ahol nem lehet – a hazaihoz hasonló – 19. századi tudományos szerveződésekkel érvényesülni.

Ár
2890 Ft
Leírás

Háromnegyed évtized tanulmányai az oktatásról – oktatásgazdasági, oktatáspolitikai nézőpontból
 
ISBN 9789632870342
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 275 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160x235 mm
 


Tartalom

 

Bevezető 9
   
1. Az ezredforduló magyar oktatása 10
Bevezetés - A magyar oktatás a 20. században 10
A '90-es évek - A magyar oktatás rendszerváltása 13
A hazai oktatás minősége 26
Befejezésül 28
   
2. Eegyre többet egyre kevesebbért? Avagy a tömegesedő felsőoktatás finanszírozása 33
A felsőoktatás 20. századvégi fejlődéséről - a számok tükrében 33
A hazai felsőoktatás fejlődéséről röviden 35
A tömegesedés és a ráfordítások 38
A finanszírozás átalakítása 41
Röviden a hazai tendenciákról 44
Befejezésül 48
   
3. A válasz az e-learning - de mi volt a kérdés? 52
Bevezetés 52
Számítógép és internet az oktatásban 53
A realitások - irrealitások 56
Mire válasz az e-learning 58
Befejezésül 60
   
4.Budapesti oktatási anziksz 65
Budapest, a régió 65
Budapest oktatása a regionális adatok tükrében 67
Az iskolázottság, a foglalkoztatás és a kulturális ellátottság néhány jellemzője 74
A város belülről - kis budapesti városszociológia 76
Befejezésül 78
   
5. A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai 82
A szakmai műveltség a korai időkben 82
Az indusztrionális kor szakmai műveltsége 84
A posztindusztriális kor oktatása és a szakmai műveltség 90
Befejezésül 95
   
6.Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága 100
Fenntartói és területi eloszlás 100
A közoktatás finanszírozása 102
Az egyházi iskolák kiegészítő állami támogatása 103
Érvek a kiegészítő támogatás mellett és ellen 104
A kiegészítő támogatás kiszámítása 105
Elszámoltathatóság 107
   
7. Az egyetemmizetés lassú változása 111
A rendszerváltás előtt 111
A felsőoktatási intézmény vezetése az 1993. évi törvény alapján 113
Az intézményirányítás változása a 2005. évi felsőoktatási törvény formálódása során 116
Menedzserek a gazdasági tanácsokban 122
Befejezésül 124
   
8. Az akadémia diszkrét bája 130
Elmaradt rendszerváltások 130
Az ügyfelejtett monopólium 131
Az akadémiai kutatóintézetek 134
A nagydoktori üzlet 136
Életkor és struktúra 137
Befejezésül 138
   
9. Egyre többet egyre kevesebben? 141
Hallgató-oktató arány 141
Az oktatók korstruktúrája 143
Az oktatók tudományos minősítése 146
A nagydoktorok 148
Professzori keresetek 151
A nők aránya 152
Befejezésül 154
Melléklet 154
   
10. A felsőoktatás minőségügye 158
A minőségügyi rendszerek fejlődése 159
Az oktatás minőségügye 160
A felsőoktatás minőségügyének fejlődése 163
A minőségértékelés indikátorai az oktatásban 168
Nehézségek az oktatás minőségértékelésében 172
Befejezésül 174
   
11. Felsőoktatás és tudománypolitika 180
A középkori egyetemtől a humboldti és a napóleoni egyetemig 180
A post-humdoldti egyetem 183
A tudomány rendszerének fejlődése, és tudománypolitikai következményei 168
A tudománypolitika közgazdasági megközelítésben 189
A hazai felsőoktatási tudománypolitika a rendszerváltásig 191
A hazai tudománypolitika elmaradt rendszerváltása 193
Befejezésül 196
   
12. Rendszerváltozások az oktatás finanszírozásában 200
A rendszerváltás után - az oktatás környezete 200
Rendszerváltások a közoktatás finanszírozásában 203
Befejezésül 215
   
13. A magyar felsőoktatás finanszírozása a korai 2000-es években 221
A felsőoktatási kiadások terjedelme 221
A felsőoktatás finanszírozás néhány meghatározó eleme 224
Befejezés helyett 239
   
14. Félúton Bolognába, avagy a kétszintű képzés (előzetes) fogadtatása 246
A kétciklusű képzés jogi kereteinek megteremtése 246
A bevezetés nehézségei 247
Miért is kell Bologna? 251
Egy empirikus vizsgálat előzetes tanulságai 253
Befejezés helyett 257
   
15.Sok vagy kevés? A hazai matematikai, természettudományos  
és műszaki képzés nemzetközi összehasonlításban 263
Bevezetés 263
A felsőoktatási képzési struktúra 264
A matematikai, természettudományi és műszaki szakokra felvételizők 265
A diplomások 267
És a közoktatás? 270
Befejezésül 272

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között