Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1950–1990

PDFNyomtatásÍmél
A Magyar Dolgozók Pártja 1949-ben hatalomra jutott, s ezzel a nemzetiségi kérdés megítélése is megváltozott. A párt programjában ugyan szerepelt a nemzetiségi politika, de ennek tartalma nem a hazai nemzetiségekkel való törődést, hanem a nemzeti szocializmustól való elhatárolódást jelentette. A hazai nemzetiségek jelenlététől az új hatalmi berendezkedés sem függetleníthette magát, az általa követett ideológia alapján azonban nem tudta a nemzetiségeket a maguk valóságában felfogni.
Viszonylagos oldódást 1958-ban a MSZMP felfogása hozott, ami aztán 1968-ban, a gyakorlati életben is határozottabbá vált.
A nemzetiségi politikában bekövetkezett változás az Alkotmányban is éreztette hatását. Az 1949. évi XX. tc. az általános polgári jogegyenlőség talaján állt. Kiemelten csak az anyanyelven történő oktatás, és a nemzetiségi kultúra ápolásának lehetőségét kezelte. Az 1972-ben végrehajtott alkotmánymódosítás már némi kollektív jogot is engedélyezett, illetve garantált.
Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1950–1990

Ár
3300 Ft
Leírás

Füzes Miklós (Vál. és szerk.)

Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 10.

ISBN 963 8100 47 8 
Kiadó: Baranya Megyei Levéltár, Pécs
Megjelenés: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 278 oldal.
Méret: 160x235 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Az új hatalmi berendezkedés a tanácsrendszer bevezetésével a közigazgatásban is alapvető változást hozott. 1950 nyarán és őszén megalakultak a megyei tanácsok, közöttük a Baranya Megyei Tanács - majd ezeket követte a járási és a községi tanácsok megalakulása.
Az I. Tanácstörvény (1950. évi I. törvény) életbe léptével a helyi és a megyei tanácsok feladatává vált területükön a nemzetiségi kérdés kezelése.
AII. Tanácstörvény (1954. évi X. törvény) a tanácsokat hatósági jogkörrel is felruházta, a tanácsok önálló rendelkezési jogot is kaptak.
A III. Tanácstörvény (1971. évi I. törvény) a tanácsok jogkörét tovább bővítette, önálló irányítási, felügyeleti és hatósági jogkört biztosított számukra.
A nemzetiségi politikában jelentős változást jelentett a magyarországi német lakosság jogfosztottságának a megszüntetése 1950-ban (84/1950. (III. 25.) MT. számú rendelet), amely a feléjük irányult bizalmatlanságot lassan oldotta. Nemzetiségként történő elismerésüket azonban csak évtizedek múltán deklarálták.
Kötetünkben a nemzetiségpolitikában, illetőleg a nemzetiségekkel való gyakorlati foglalkozásban bekövetkezett változások folyamatát kívánjuk bemutatni a Baranya Megyei Tanács, a Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, a Baranya Megyei Tanács Nemzetiségi Bizottsága testületi üléseinek anyagai, illetve a szakigazgatási szervek (oktatási osztály, szervezési és jogi osztály, igazgatási osztály és titkárság) ügyiratai alapján.
A testületi tevékenységre vonatkozó dokumentumokat (jegyzőkönyveket, előterjesztéseket) kivétel nélkül közöljük. A nemzetiségi bizottság irataiból azonban, azok nagyobb terjedelme miatt, válogatni voltunk kénytelenek, a szakigazgatási szervek ügyirataiból is csak a jellemzőbbeket közöljük, elsősorban azokat, amelyek összegezéseket tartalmaznak.
A kötet szerkezetét, a fejezeteket iratképzők szerint alakítottuk ki:
A Baranya Megyei Tanács testületi szerveinek iratai, oktatási osztály iratai, szervezési és jogi osztály iratai, igazgatási osztály iratai, titkárság iratai.
A kötet 116 iratot, illetőleg ezek mellékleteit tartalmazza. A kötetben ezeket l-l 16-ig terjedő számozással, illetőleg a-j-ig terjedő alátöréssel láttuk el. Magukat a dokumentumokat szöveghűen adjuk közre.
Függelékbe helyeztük az iratjegyzéket, a helységnévmutatót és a rövidítésjegyzéket. Névmutatót nem készítettünk. A közölt iratok egyes emberekről alig tesznek említést, ezért a „felülről" jövő intézkedések ugyanis nem egyes emberekről szóltak, hanem a Baranya megyében élő magyarországi horvátokról, németekről és szerbekről. A cigányság problémáit külön kezelték, azok külön ügycsoportot képeztek. A velük való foglalkozás külön feldolgozást, önálló kötetet jelent.
(A kötet Bevezetője)

Tartalom

Bevezető
7
A Baranya Megyei Tanács testületi üléseinek anyaga
11
A Baranya Megyei Tanács VB Oktatási Osztályának iratai
131
A Baranya Megyei Tanács VB Szervezési és Jogi Osztályának iratai
219
A Baranya Megyei Tanács VB Igazgatási osztályának iratai
261
A Baranya Megyei Tanács VB Titkárságának iratai
269
Függelék  
Iratjegyzék
271
Helységnévmutató
275
Rövidítések jegyzéke
277
   
Inhaltsverzeichnis
 
Einleitung
7
Die Aktén der Gremien des Branauer Komitatsrates
11
Die Dokumente der Unterrichstkommission des Branauer Komitatsrates
131
Die Vorlagen der Verwaltungs- und Rechtsabteilung des Branauer Komitatsrates
219
Die Aktén der Verwaltungsabteilung des Branauer Komitatsrates
261
Die Materialien des Sekretariats des Branauer Komitatsrates
269
Anhang  
Aktenverzeichnis
271
Ortsverzeichnis
275
Verzeichnis der Abkürzungen
277

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...

Keresés a könyvek között