Márfi Attila (szerk.): Cigánysors II.

PDFNyomtatásÍmél
Az érdeklődő olvasó biztos több hasonlóságot és azonosságot vél felfedezni az előző kötettel összevetve a mostanit. Sok ismerős szerzőt és hasonló témakört konstatálhat, ugyanakkor megállapíthatja, hogy a keret bővült, újabb előadókkal, érdekes kutatási területekkel gazdagítva ismereteinket. Így betekinthetünk a két évszázados barcsi cigányközösség életébe, az osztrák Burgenland tartomány 130 cigánytelepülésének tragikus sorsfordulójába, olvashatunk egy egyszerű, kétkezű, fafaragó cigányembernek, Kalányos Györgynek a sors enyhe fintoraként is felfogható kalandjáról az angol királyi udvarral és olvashatunk Frankovits György újabb szellemtörténeti és néprajzi kutatásainak eredményeiről. Kimerítő részleteket kapunk a legendás cigányprímás, Dankó Pista életéről, pécsi kötődéseiről is, műveinek itteni fogadtatásáról. De nem halkul a cigányzene, mert megidézzük egy soproni cigányprímás szellemét és a győri cigánymuzsikusok működését is, emellett kimerítő alapossággal járhatjuk körbe az 1961. évi párthatározat lényegesebb pontjait. Csak néhány érdekesnek ígérkező témakör... korántsem a teljesség igényével, abban a reményben, hogy sikerült a sok előítélet, hátrányos megkülönböztetés és a cigánysors sötét oldalai mellett a cigánykultúráról, a pozitív értékteremtésből, az együttélés közös értékeiből ízelítőt adni.
Márfi Attila (szerk.): Cigánysors II.

Ár
5000 Ft
Leírás

A Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra (2006-2008) című konferenciák válogatott előadásai

ISBN 978 963 86451 8 0
Kiadó: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs
Megjelenés: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 332 oldal.
Méret: 162x240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Kosztics István: Köszöntő
11
Márfi Attila: Lectori salutem!
13
   
Tanulmányok a köztörténet köréből a 18-19. században  
   
Tóth péter: Cigány nyelvi és foglalkozási csoportok a 17-18. században 
15
Dominkovits péter: Ellentétek közepében: cigányok a felsőbüki középbirtokos­ok konfliktusában a 18. század derekán
23
Mészáros Ádám: A barcsi beások. Egy Dráva menti cigány közösség két évszá­zada 
35
Halász Imre: Szórványos adatok a cigányság Bach-korszak-beli helyzetéhez 45
Bana József: A vajda halála. Lakatos Mihály balladája 
55
   
Tanulmányok a köztörténet köréből a 20-21. században  
   
Vargha Dezső: Cigányokkal kapcsolatos újságcikkek a Pécsi Közlöny 1907. évi  
példányaiban 
61
D. Szakács Anita: Munczy Béla cigányprímás első világháborús frontnaplói (1916-1917) 
91
Csóti Csaba: A Kaposvár, Hold utcai cigánybíró nyilvántartásának tanúságai (forrásismertetés) 
97
Szabó Csaba: A magyarországi cigányság egészségi állapota az államszocia­lizmus idején 
105
Bana József: A helyzet fokozódik - Lakatosék a szocializmus időszakában 
113
Nagy Pál: Törekvések a cigány népesség helyzetének javítására 1947-1948-ban
117
Mikó Zsuzsanna: Cigánykaraván a jog szorításában az 1950-es évek Magyarországán
135
Márfi Attila: Válogatott tanácsi dokumentumok a pécsi Cigányügyi Albizott­ság rövid működéséről
141
Békési András: A cigányság „megjavítása" a tanácsrendszerben (a szocialista cigánypolitika kezdete politikai bizottsági források alapján). 1961. június- 1963. március 
161
   
Tanulmányok a kultúr- és szellemtörténet köréből  
   
Perger Gyula: A cigányokról alkotott kép a 18-19. századi győri kalendáriu­mokban 
173
Vargha Dezső: Dankó Pista emlékének ápolása és színdarabjainak előadása Pécsett (életéről, haláláról, temetéséről és szobor-állításáról szóló tudósítá­sok) 
201
Békési András: Cigány sors - külső, magyar szemmel
219
Gál éva: ,JDear Mr. Kalárymos " 
223
Kosztics István: 20 éves a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
227
Márfi Attila: Kisebbség- és cigánytörténeti kutatások Baranyában (vázlatos át- és kitekintés) 
237
Kovács Éva: A lengyári kolónia 
249
Frankovics György: Uringyék, sorsasszonyok, sudenicak, valamint a sors­könyv - cigány, magyar és déli szláv párhuzamok 
269
Frankovics György: A Föld teremtése, geoforok, tartóoszlopok, földrengés - déli szláv-magyar-roma párhuzamok 
291
   
Recenzió  
   
Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I. (Rozs András) 
303
   
In memóriam  
   
Füzes Miklós (1939-2006) A baranyai kisebbségek kutatója (Ódor Imre) 
309
* * *  
Képgaléria
311

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...

Keresés a könyvek között