Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből

PDFNyomtatásÍmél
A cigánykérdés üggyé, megoldandó feladattá Magyarországon az 1950-es évek közepén vált. Az adatgyűjtést követő politikai döntéseket a hatályos tanácstörvények (1950. évi I. törvény, 1954. évi X. törvény, 1971. évi I. törvény) alapján a gyakorlatban a helyi és a terü­leti közigazgatási szervek, a községi, járási, városi és megyei tanácsok hajtották végre. Az 1950. június 15-én megalakult Baranya megyei Tanács és végrehajtó bizottsága, a neki köz­vetlen alárendeltségben működő szakmai osztályok (szakigazgatási szervek) a cigánykér­dés megoldásával 1957-től kezdődően, először csak érintőlegesen, majd a cigánykérdés megoldandó üggyé válásával meghatározott időszakokban visszatérően a tanácsrendszer fennállásának végéig, 1990 októberéig foglalkoztak. A megoldásra váró feladatok közül fontosabbak a letelepedés, a cigánytelepek megszüntetése, a lakásgondok megoldása, az egészségügyi és a szociális kérdések általában, a munkavállalás kérdése, a közbiztonság, az iskoláztatás voltak.
Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből

Ár
2300 Ft
Leírás

Füzes Miklós – Márfi Attila – Rozs András – Vörös Huba (szerk.)

Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 13.

ISBN 963 8100 48 6
Kiadó: Baranya Megyei Levéltár, Pécs
Megjelenés: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 264 oldal.
Méret: 160x235 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Kötetünkben elsősorban a Baranya megyei Tanács és keretei között működött testületek (végrehajtó bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, illetve annak cigányügyi al­bizottsága, a Cigányügyi Koordinációs Bizottság) iratait, előterjesztéseket, munkaterveket, beszámolókat jelentéseket, statisztikákat és ezek nyomán keletkezett határozatokat mutat­juk be testületenként.
Az iratokat eredeti írásmódban közöljük, nem követve az akkor és most érvényben levő helyesírási szabályokat. Annak ellenére, hogy bizonyos kifejezések már a tárgyalt időszak végére elavulttá váltak.
A kötetben való eligazodást a függelékbe helyezett iratjegyzék, helynévjegyzék, valamint rövidítésjegyzék segíti. A topográfia a baranyai cigányság többségének lakóhelyét adja. Névjegyzéket nem készítettünk. A közölt iratok ugyanis általában nem egyes szemé­lyekről, hanem a cigányügyről vallanak.
Célunk a források feltárása és közzététele, és nem az értékelés és elemzés volt. Úgy gondoljuk, hogy azokat elvégezni csak a helyi és az országos szakirodalom, a továbbiakban fo­lyamatosan feltárt és megjelentett dokumentumok ismerete, a közelmúlt társadalmi és poli­tikai történéseinek függvényében lehetséges. Reméljük, hogy kötetünkkel hozzájárulunk a cigányság múltjának, sorsának megismeréséhez, illetve megértéséhez.
(Részletek a szerkesztők bevezetőjéből)

Tartalom

Bevezető
5
Baranya Megyei Tanács üléseinek jegyzőkönyvei előterjesztésekkel
9
Baranya Megyei város Tanács Végrehajtó Bizottsága üléseinek  
Baranya Megyei város Tanács Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei előterjesztésekkel
122
Baranya Megyei Tanács Egészségügyi és Szociális Bizottsága Cigányügyi Albizottsága üléseinek jegyzőkönyvei előterjesztésekkel
196
Függelék  
Iratjegyzék
257
Helynévmutató
259
Rövidítések jegyzéke
262
   
Inhaltsverzeichnis
 
   
Einleitung
5
Sitzungsprotokolle mit Unterbreitungen des Branauer Komitatsrates
9
Protokolle der Exekutivkomiteesitzungen des Branauer Komitatsrates
122
Protokolle der Sitzungen der Unterkommission für Zigeunerfragen der Gesundheits- und sozialen Kommission des Branauer Komitatsrates
196
Anhang:  
Liste der Aktén
257
Verzeichnis der Ortsnamen
259
Abkürzungen
262

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...

Keresés a könyvek között