Pécsi Arcképek 1. : Dr. Bezerédy Győző

PDFNyomtatásÍmél
Bevezető


A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új sorozat elindítását tervezte Pécsi Arcképek címmel, melynek kötetei Pécs kulturális és gazdasági fejlődéséért sokat tett egyéniségeinek szeretne méltó emléket állítani, akiknek életútja ma is követendő például szolgálhat mindannyiunk számára.
Az első kötettel városunk kiváló helytörténészére, Bezerédy Győzőre szeretnénk emlékezni. Sokrétű, kiterjedt munkásságát összefoglalóan értékelni, közzétenni lehetetlenség. Még azt sem tudjuk hiánytalanul felsorolni, hány nagyszerű tudós baráttal dolgozhatott együtt, olyanokkal, akik az 1960-as években fiatal történészként kerültek a múzeum és más pécsi intézmény vonzáskörébe. Olyan szenvedélyes fiatal tudósokkal (mint például Bándi Gábor, Mándoki László, Szita László stb.), akik kutatásaikkal, tanulmányaikkal, írásaikkal új hangon színesítették a történetírást, és közös üggyé tegyék a helyi értékek megbecsülését. E lelkes csapat kiemelkedő egyénisége volt Bezerédy Győző.
Szeretnénk megkísérelni, hogy néhány kiragadott írásával érzékeltessük sokszínű személyiségét. Megemlékezzünk a történelemről, a repülésről, a hajózásról, a hadtörténetről, a különböző fegyverekről, az építészetről írt könyveket a már kisgyerekkorától szenvedélyesen olvasó, széljegyzetekkel ellátó, térképeket gyűjtő és böngésző filoszra. A város utcáit járó, a házak tetejéig felnéző, a zegzugokat is „feltérképező” lokálpatriótára, a szépség – akvarelleket is festő – szerelmesére, a remekül főző szakácsra, a maga készítette makettek segítségével magyarázó tanítómesterre. A kis unokáját is kiállításokon, ásatásokon tanítgató nagyapára, a pipafüstöt eregető, kártyagyűjteményének lapjait rakosgató nyugdíjasra, de elsősorban az anekdotáival, ízes történeteivel családját, baráti körét mindig elszórakoztató igazi társasági emberre. Nem véletlen, hogy igazi reneszánsz emberként jellemezték, és írás is rögzítette azt a közszájon forgó mondást: amiről Bezerédy Győző Péccsel kapcsolatban, nem tudott, az szinte nem is létez

Ár
1200 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 9789638676733
Kiadó: Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 111 oldal
Kötés: kartonált, ragasztókötött
Méret: 160x225 mm
 

 

Tisztelt Olvasó!
 

Egy olyan könyvet tart a kezében, mely a városért, a múlt megismeréséért tevékenykedő embernek állít emléket. Ez az ember nem más, mint Bezerédy Győző bölcsészdoktor, történész, aki a levéltárakban porosodó „száraz” történelmet élővé, izgalmassá, a mindennapok részévé varázsolta. Művei által e régmúlt ismét a jelen szerves részévé lett. E tanulmánykötetben, visszaemlékezésben Pécsért rengeteget dolgozó és alkotó tudósra emlékezünk, aki csaknem 50 évnyi munkássága, tudományszervező tevékenysége és hatszáznál több műve alapján példaképe lehet mindenki számára, aki a városát és a történelmet szereti.
Nemcsak egy helytörténészre, hanem egyben barátomra is emlékezem. Számtalanszor ültünk együtt a kertben a cseresznyefa alatt egy pohár vörösborral a kézben, és varázslatos egyénisége, szórakoztató történetei mindig rabul ejtetlek. Ezek a történetek olyan élethűek voltak, hogy hatásukra szinte a múlt világába éreztem magamat. A Délvidék „Mikszáthja” volt Bezerédy Győző, aki ezüstgombos botjával nemcsak mesélt, hanem számtalan tanulmányában, könyvében maradandót alkotott a várost-és a környékét, a történelmet szerető emberek számára.
Arról, hogy Bezerédy Győző munkássága közkinccsé válhasson, az utókornak kell gondoskodnia. Művei örökéletűvé tették városunk költőit, íróit, orvosait, gyáralapítóit és a pécsi emberek mindennapjait. Ízes anekdotáival, a város életképeinek felelevenítésével szinte visszarepülünk a múlt csodálatos világába.
Ezzel a tanulmánykötettel a jelen és jövő generációjának is üzenünk – emléket állítva egy kiváló tudósnak, Bezerédy Győzőnek.
 
2004. április
 

Dr. Toller László Pécs város polgármestere

Tartalom

 

Ujvari Jenő: Bevezető 4
Toller lászló: Előszó 5
   
Megemlékezések  
Millei Ilona - Gál Éva - Kóbor Beatrix: Nekem szívem ez a város 7
Sándor Balázs: Sub Rosa 23
Kovács Valéria: Két kiállítás 25
Szirtes Gábor: A reneszánsz ember 29
Nagy Gábor: Bezerédy Győzőre emlékezem képekben 32
   
Bezerédy Győző tiszteletére ajánlott tanulmányok  
Vonyó József: Feleselő értékek - harmóniában 36
Süle Tamás: Richard Bright látogatása az irgalmas rend pécsi kórházában 45
Kapronczay Károly: A Bókay orvos-dinasztia 49
Rayman János: A Pécs-Baranyai Fillér-Szövetkezet 58
Gábor olivér - Szajcsán Éva: A Vokány-Trinitáspuszta lelőhelyen végzett régészeti leletmentés eredményei 67
   
Válogatás Bezerédy Győző írásaiból, elhangzott beszédeiből
A régi újságírásról 85
A régi Szent István napok tanulságai 86
Az első léghajók pécsett 87
A pécsi leg-ről 88
Érdekességek Pécs közeli múltjából 89
A farsangi bálozás virágkora a 19. század végén 91
Hogyan utaztunk hajdan?  92
Hogyan éltek hajdani politikusaink? 94
Gondolatok a pécsi farsangok múltjáról 95
Rendelet a pécsi diákok megregulázására 96
A fonográf pécsi története 98
Bezerédy Győző életrajza 99
Válogatott bibliográfia 100

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között