Nagy Imre: A magyar Athén

PDFNyomtatásÍmél
„A magyar Athén” című könyv tizenkét fejezetben mondja el a pécsi irodalmi műveltség történetét 1009-től, a Pécsi Püspökség megalapításától 1780-ig, a szabad királyi város cím elnyeréséig. A korszakhatárok kijelölését az indokolja, hogy ezekben az évszázadokban a pécsi irodalom elválaszthatatlanul kötődött a Katolikus Egyházhoz, illetve a pécsi püspöki intézményhez, tehát lényegében egyházi irodalom volt. Meghatározó személyiségei főpapok voltak, mint az európai humanizmus jeles költője, Janus Pannonius, Brodarics István, aki megírta a mohácsi vész históriáját, Oláh Miklós, Erasmus levelezőtársa, aki szintén nemzetközi tekintélynek örvendett, és Telegdi Miklós, Pázmány egyik előfutára. Rajtuk kívül bemutatja a könyv Szatmári Györgyöt, aki körül humanista írói kör jött létre, valamint a könyvtáralapító Klimo Györgyöt, akinek szellemi vonzáskörében szintén művelt, irodalmár papokat találunk. Fontos időszaka a pécsi műveltségnek a török kor is, amikor a protestánsok, jelesül az unitáriusok váltak a pécsi irodalom művelőivé, általuk jött létre a 16. század egyik legfontosabb művelődéstörténeti emléke, a „Pécsi Disputa”. A 18. században főként a jezsuiták és a Pécshez szorosan kötődő pálosok teremtették újjá a pécsi irodalmi műveltséget, az előbbiek között Faludi Ferenc, az utóbbiaknál Virág Benedek alakja tűnik elénk. A könyvben több elfelejtett, vagy eddig lappangó szövegre derül fény, s olyan jelentős szerzők lépnek elénk az ismeretlenség homályából, mint Tóth Farkas, Bertalanffy Pál vagy Simon Máté. A püspöki intézmény erőteljes szellemi hatása abban is megmutatkozik, hogy a kultúrateremtő intézmények közül az egyetem, az ország első, 1367-ben alapított egyeteme, és a könyvtár szintén az Egyház kebelében alakult ki, sőt, a színház előzményeit is megtaláljuk a jezsuiták tevékenységének keretei között. Ezek az intézmények majd a későbbiekben, a polgári irodalom korában fognak önállósodni. A tárgyalt korszakban a pécsi irodalmi műveltség a szépirodalom később kialakuló

Ár
3300 Ft
Leírás

Pécs irodalmi műveltsége 1009-től 1780-ig

(Különlenyomat a Pécsi Szemle 2007–2009. évi számaiból)

ISSN 1419-290x
Kiadó: Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 180 oldal
Méret: 160x240 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között