Kutatási füzetek 11.

PDFNyomtatásÍmél
Mind külföldön, mind hazánkban a legrégebbi és legjobb egyetemi-akadémiai tradíciók egyike, hogy kerek évfordulón az universitas egy tanulmánykötettel köszönti neves professzorát. így tettük ezt 2000 májusában is, amikor Harsányi Iván professzort 70. születésnapján kollégái, hazai és külföldi ba­rátai, tisztelői, tanítványai a„Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára" című tanulmánykötettel köszöntötték. A laudatioban akkor azt írtuk, hogy Harsányi Ivánt 2000 tavaszán nemcsak 70. születésnapján köszönthet­jük, hanem egyúttal a Pécsi Tudományegyetem újprofessor emeritus oktatójaként-tudósaként is, akinek lelkiismeretes munkájára, fáradhatatlan munkabírására továbbra is számí­tunk.s valóban számíthattunk.
Kérem a Tisztelt Olvasót, tanulmányozza át azt az imponáló publikációs jegyzéket, amely Harsányi Iván professor emeritusként 2000 után megjelentetett magyar és idegen nyel­vű szakirodalmi munkásságát is tartalmazza. A több mint hatvan bibliográfiai tétel közt találunk monográfiát, tanulmá­nyokat, könyvrészleteket, dokumentumközlést, lexikon-szó- cikkeket, évkönyvszerkesztéseket s könyvismertetéseket. Mindez persze azt is jelenti, hogy évi rendszerességgel mint­egy tucat publikációt jelentetett meg az Ünnepelt. Bárki, aki a pécsi universitas oktatói bibliográfiájára kíváncsi, meggyőződ­het erről. Példamutató teljesítményről van szó, s magas mércét állított ezzel a nála fiatalabb és az egészen fiatal kollégáknak, doktoranduszoknak. Azonban Harsányi Iván professzori ha­bitusának méltatásakor nemcsak kutatói érdemeiről kell szól­nunk e köszöntőben, hanem arról is, hogy Professzor Úr igazi tanáregyéniség, pedagógus is, aki lebilincselő szakmai tudását élvezetesen, gyakran humorosan osztja meg hallgatóságával. Ámbár a hetvenet átlépve, de az előző években továbbra is részt vállalt a pécsi történész képzés minden területén. Élveze­tes előadásait hallgathatták a graduális, a diplomaváltó és a doktori képzésben részt vevő hallgatók egyaránt, s teh

Ár
3560 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József (szerk.)
A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata
 
Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára


ISSN 1416098611
Kiadó:  Pécsi Tudományegyetem
Megjelenés:  2005
Nyelv:  magyar
Terjedelem:  368 oldal
Méret: 145x 205 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


A 2000-ben megjelent ünnepi kötetben úgy fogalmaztunk, hogy hosszú névsort tenne ki azoknak a minősített kutatóknak a felsorolása, akiket inspirált Harsányi Iván professzor kutatói habitusa, s akiknek pályára állításában segített hozzáértő taná­csaival, kutatási ötleteivel, a kéziratok gondos „átfésülésével", első írásaik elhelyezésével. S valóban, a tudományos fokozatot szerzettek száma ismét növekedett az elmúlt öt évben. Tulaj­donképpen ez az örvendetes tény inspirálta annak a tisztelgő szándéknak a megvalósítását, hogy ünnepelt Professzorunk 75. születésnapján egy olyan tanulmánykötettel köszönthes- sük, amelyben a szerzők vagy Harsányi Iván közvetlen tutorálásával védték meg disszertációjukat, vagy doktoranduszként már a „célegyenes" felé tartanak, illetve akik az előző években fiatal kollégaként szoros munkakap­csolatban álltak vele.
E jeles napon Harsányi Ivánnak, a Pécsi Tudo­mányegyetem nemzetközileg is elismert tudósának, példa­mutató tanárának a magyar és külföldi kollégák, barátok, ta­nítványok, a „Kutatási Füzetek" tanulmányainak fiatal szerzői írásaikkal mindenekelőtt jó egészséget, további kutatási terve­ihez fáradhatatlan munkabírást kívánnak.
A Pécsi Tudományegyetem „Európa és a magyarság a 18- 20. században" Történelem Doktori Témája, a Modernkori Történeti Tanszék, valamint a szerkesztőtársak - Vitári Zsolt és Vonyó József - nevében:

Fischer Ferenc

Tartalom
 

Fischer Ferenc: Köszöntő: Harsányi Iván 75 éves 9
Fellner Máté: Heinrich Ahrens - a természetjog hozzájárulása a hivatásrendi gondolathoz 11
Hornyák Árpád: Szerbia külpolitikája a századfordulón az első Balkán-háborúig 33
Kaczor Péter: Az osztrák gazdaságpolitika főbb vonásai Bruno Kreisky kancellársága idején 64
K. Farkas Claudia: Az elkülönítés látható falai 86
Kovács Tamás: Magyar munkaszolgálatosok Borban 97
Krámli Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem-dreadnoughtjai: a Radetzky-osztály 122
Laczkóné Tuka Ágnes: Rólunk, de még nélkülünk. Magyarország az Európai Parlament plenáris ülésein 141
Lilón Domingo: A magyar bevándorlók szerepe a Dominikai Köztársaság iparosításában 160
Pilkhoffer Mónika: Szociális intézmények épületei a századfordulón Pécsett 176
Rab Virág: Memorandum a nemzetközi összefogás szükségességéről 190
Sarlós István: Baja mezőgazdasága a két világháború között 203
Stehler György: Ausztria-tudat és „osztrákság" 224
Szigetvári Krisztián: A keresztény reconquista Hispániában (711-1492) 243
Vitári Zsolt: A náci Németország és Közép-Európa I. Elnevezések és történeti igazolás 264
Zalai Anita: A Monarchia válsága Spanyolországban (1923-1931) 300
Válogatott bibliográfia Harsányi Iván írásaiból 316
„Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára" című ünnepi kötet címlapja, köszöntője, magyar és angol nyelvű tartalomjegyzéke 357

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...

Keresés a könyvek között