Tóth Sándor Attila: Latin humanitas, neolatin poézis I/1.

PDFNyomtatásÍmél
A szerző kutatási területe a 16–18. század magyar irodalom- és egyháztörténete, különös tekintettel annak a latinitással összefüggő vonatkozásaira. A 18. század végének (és a 19. század elejének) klasszicizáló irodalmi folyamatait kutatva születtek meg a latin humanitashoz kötődő poétikaelmélet általános részét (generalis institutioját), majd műfajelméletét (poesis specialis artis poeticae), az elbeszélő és a lírai költészetét feldolgozó kötetei. Ezeket a folyamatokat a 16. századtól a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig mutatta be.
A főként az iskolákban oktatott poétikaelmélet mellett a latin humanitáshoz költői gyakorlatok is tartoztak. A verselést viszont az iskola falain belül művelők világi vagy egyházi pályájukon is folytatták. Eszerint különültek el a 16–18. század folyamán a latin poézist művelők. A neolatin lírai költészetnek számolhatunk egyrészt világi, másrészt egyházi vonulatával; ez utóbbin belül pedig elkülöníthetjük a katolikus és a protestáns felekezet törekvéseit, melyek azonban nagyon sokszor közös vonásokat mutattak. A katolikus lírai költészetet vizsgálva ugyancsak elválasztható a világi papság és a szerzetesrendek, főként a jezsuiták (és a piaristák) költői működése.
E munka a latin humanitashoz kötődő poézis kérdéseit tekinti tehát át a katolikus (szerzetesrendi) oktatás oldaláról, a tanári és a tudósi költői tevékenység körének két jeles csoportját vizsgálva. Első kötetünkben azokét, akik a poézis oktatásában és művelésében egyaránt számottevő teljesítményt mutattak fel. Ők pedig a humanitas kiépítését meghatározó jezsuiták és követőik, majd ellenlábasaik, a piaristák voltak. Elsőként a szép-jó esztétikai hatalmát is megmutató magyar jezsuita költők bemutatása következik, majd a folytatásban (az I/2. kötet) a nehéz életkörülményeket és tragikus léthelyzeteket átélő, a kor poézisét befolyásoló s művelő piarista atyáké.

Ár
2300 Ft
Leírás

Fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből (1740–1820)
A jezsuita rend 18. századi költői

ISBN 978 963 9184 22 0
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 144 oldal
Méret: 176 x250 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Előszó
7
       
I. Praefatio: Bevezető gondolatok
11
  1. A 18/19. századi magyarországi latinitás irodalomtörténete elé
11
  1.1. A humanitas műveltségeszményének romanizált tudati hátteréről
11
  1.2. A latinitás mint a rómaivá vált Európa és a rómaivá váló magyarság egyesítője
15
  1.3. A latin vers szerepe az újkori poézis történetében
18
  1.4. További megfontolások a latin nyelvű poézisről és a magyar nyelvű versköltészetről
22
  1.5. A 18. századi neolatin költészet periodizációjának kérdései
25
       
Fejezetek a jezsuita versköltészetről
29
       
II. Jezsuita (és exjezsuita) költészet a 18. század második felében
30
       
  1. A jezsuita iskolák és poétikaoktatás a 18. századi Magyarországon
30
  2. A 18. század második felének (és a 19. század elejének) jeles jezsuita költői
37
       
  2.1. Makó Pál elégikus Carmenjei
54
    2.1.1. Makó Pál pályaképe
54
    2.1.2. Makó Pál Carmenjeinek három könyve
55
    A/ Az első könyv (Carminum liber I.)
55
    B/ A második könyv (Carminum liber II.) elégikus költeményei
63
    C/ A harmadik könyv (Carminum liber III.) elégikus poémája
72
    D/ Appendix: A Nicomedes című dráma
77
    2.1.3. Befejezés: Az elégikus latin carmen Makó Pál poézisében
84
       
  2.2. Horváth Mihály Otia poeticaja
86
    2.2.1. Horváth Mihály pályájáról
86
    2.2.2. Horváth Mihály Otia poetica (1797; 1805) című kötetéről
87
    A/ Az Otia poetica 1797-ben megjelent első füzete
88
    B/ Otia poetica: második füzet (1797)
106
    C/ Az Otia poetica harmadik füzete (1805)
116
    D/ Appendix: Horváth Mihály Poecile című kötetet (1785)
122
    2.2.3. Befejezés: az exjezsuita Horváth Mihály latin költészetéről
132
       
III. (Rész)Összegzés
134
       
Rövidítések
136
       
Bibliográfia
137

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...

Keresés a könyvek között