Tóth Sándor Attila: „Az istenűlés dicsősége”

PDFNyomtatásÍmél
Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820) Weöres Sándor Psychéjének felfedezettje, méltatlanul elfeledett tehetségű költő volt. Számottevő és néhol lenyűgöző az a műveltséganyag, amelyből költészete kibontakozott. A torzóban maradt életmű felöleli a 18/19. század fordulója felvilágosodás­kori magyar irodalmának költői tendenciáit és irányait. Költőnk ugyanis a széphalmi mesternek soha be nem vallottan a kéziratos Niza vagy is másképpen a’ senge szerelem dallokban című versgyűjteményében poézisünknek az akkoriban Csokonai Vitéz által művelt, szentimentális-rokokó stílusú, a népnyelvű (vulgáris) dalköltészetből táplálkozó poétai románt szerette volna utánozni, melytől aztán a széphalmi mesterrel való megismerkedésekor elállt. Ízlése – a mester nyomdokain haladva – mindinkább a Kazinczy által művelt, neoklasszicista stílusú s kifinomult nyelvi ízlésre figyelő mitologizáló gráciaköltészet irányába fordul. Ezt a törekvést tükrözi 1816-ban megjelent verseskötete (Versei), melynek kötetkompozíciója a forma alapján megteremtett klasszicista típusú műfaji hierarchiára figyel. A poézisnek a latin humanitással (műveltség) érintkező művelésével azonban nem elégedett meg, s a görögös ideálban elmélyülve 1818-as verseskötetében (Görög versei magyar tolmácsolattal) már igyekezett a német klasszika pindaroszi fenségességét követni, s a Berzsenyi által művelt, patetikusabb nemzeti költőeszmény megfogalmazni. Bécsben azonban orvosegyetemi tanulmányai alatt küzdelmes, feltörekvő életére a pestis fekete pecsétje került.
Tóth Sándor Attila: „Az istenűlés dicsősége”

Ár
1500 Ft
Leírás

Ungvárnémeti Tóth László költői portréja
[A magyar irodalom kismesterei]

ISBN 963 9184 12 8
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
Méret: 148x210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Benevole lector!
7
       
I. Egy ismeretlen nagy magyar költő
9
       
    Az újrafelfedezés
9
    Ungvárnémeti Tóth poézisének weöresi értelmezéséről
9
    Az európai ízlés mércéje az életmű megítélésében
15
       
II. Ungvárnémeti Tóth László pályája 1816-ig
18
     
  1. A pálya irányai verseskötete megjelenéséig
18
       
    Korai esztendők: iskola és poézis
18
    Niza és Eliza. Tóth László kéziratos versciklusai
20
    A literalizált életforma lehetősége: Tóth László Kazinczy levelezési körében
29
       
  2. Ungvárnémeti Tóth László Versei (1816)
32
       
    Az 1816-os verseskötet exordiuma: Ódák
33
    Interludium: Terhes Sámuel gúnyirata Tóth László ellen
45
    A mester és a korízlés nyomdokán: Epigrammák
47
    Kilépés a tradicionális kánonból: Románcok
53
    Alkalmi vers és tanköltemények: az Epithalamium és az Apologok
55
    A bölcseleti gondolatok kifejezői: Episztolák
62
    A Czinke Ferenccel való polémia episztolája
75
    Az önszeretésről szóló tragédiája: Nárcisz
79
    Nyelvészeti fejtegetések a kötet végén: Glossák
89
       
III. Ungvárnémeti Tóth László pályája 1817 és 1820 között
94
       
  1. A tudós költő Pest bontakozó irodalmi életében
94
       
    Tóth László görögségeszményének alakulása
95
       
  2. Tóth László görög költeményei magyar tolmácsolattal (1818)
98
       
    Görög versköltészetének előzményei és irányai
98
    A kötet megjelenésének sajtóvisszhangja
99
    Kazinczy a könyvek szépművészeti bábája: a verseskötet vignettjéről
100
    Az apologikus Előszóban kifejtett irodalomszemléletéről
101
    A fennen repülés nyitóversei: pindaroszi Ódák
105
    A kötet más mértékű ódái
124
    Epigrammák görög és magyar értelemben
129
    A görög ízlés újabb költeményei: Idillek
138
    Két tanulmány a költői levélről, és újabb episztolák
145
    Tóth László tanulmánya a heroidáról
145
    Az episztoláról szóló tanulmány
147
    A kötetbeli episztolák
148
    A görög és a magyar helyesírás kérdései a tudóskodó Toldalékokban
151
       
  3. Tóth László köteten kívüli és nem antik hagyományú versei: Szonettek
151
       
    A szonett néhány történeti-poétikai kérdése: Tóth László rövid összefoglalója a műfajról
152
    Tóth László szonettjei
154
       
IV. Összegzésként
157
       
Rövidítések
158
       
Jegyzetek
159
       
Bibliográfia
174
       
Irodalomjegyzék
177

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között