Tóth Sándor Attila: A szép–jó hatalma és a jezsuita szellem

PDFNyomtatásÍmél
Szerdahely György Alajos (1740–1808) 1755-ben lépett a jezsuita rendbe. A bölcseletet Bécsben, a teológiát Nagyszombatban végezte. A rend feloszlatása (1773) után szerzett doktorátust, majd az esztergomi főegyházmegye papjai közé lépett. A nagyszombati egyetemen 1774-ben a széptan és világi szónoklattan tanszékén tanított, majd az egyetememen dékán is volt. Az egyetem átköltözésével ő is Budán, majd Pesten folytatta széptani előadásait. 1784-ben egyetemi állásából elküldve az universitas főgimnáziuma igazgatójának nevezték ki. A Szent István Rend kis keresztjének vitéze. Az esztétika és a költészettan témájában megjelent latin nyelvű munkái számottevőek. Esztétikai munkájáról (Aesthetica, sive doctrina boni gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias et artes amoeniores... Budae, 1778.) többen is (Jánosi Béla, Nagy Endre) számot adtak. Költészetelméleti munkáiról (Ars poetica generalis ad aestheticam seu Doctrinam boni gustus conformata... Budae, 1783.; Poesis narrativa ad aestheticam... uo., 1784.; Poesis Dramatica ad Aestheticam... uo., 1784. azonban csak Radnai Rezső adott igen rövid áttekintést. Szerdahely jeles képviselője volt a neolatin tudós költészetnek is. – A könyv e gazdag életművet tekinti át, melyet mellőztek, elfeledtek, majd újra felfedeztek, munkáinak átfogó bemutatása azonban mindeddig nem történt meg.
Tóth Sándor Attila: A szép–jó hatalma és a jezsuita szellem

Ár
3200 Ft
Leírás

ISBN 978 963 9662 30 8
Kiadó: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Budapest
Megjelenés: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 356 oldal
Méret: 176x250 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Bevezetés: A jezsuita tudós szellemiség és a humán iskolakultúra szerepe a 18. századi Magyarországon
7
     
I. Szerdahely György pályája és művészeti eszményei
12
     
  1. Az életmű keretei
12
  1.1. Szerdahely életművének biográfiai adatai
12
  1.2. Szerdahely irodalmi tekintélye és művészeteszménye
16
  1.2.1. Szerdahely alakja Kazinczy levelezésében
16
  1.3. Latin és magyar nyelvű üdvözlő versek Szerdahelyről
21
  1.3.1. Tertina Mihály üdvözlő ódája és elégiája
22
  1.3.2. Móré György apologetikus üdvözlő verse
25
  1.3.3. Czinke Szerdahelyhez intézett dicsérő eclogája (1801)
28
  1.3.4. Perecsényi Nagy László latin nyelvű dicsérő elégiája
32
  1.4. Szerdahely György szerepe kora művelődési rendszerében
34
     
II. A poétika műnemi-műfaji kérdései Szerdahely költészettanában
45
     
  2. A poétika elméleti kérdései Szerdahely generális költészettanában
45
  2.1. Az eposzról szóló fejezet Szerdahely György Poesis narrativajában
87
  2.2. Szerdahely György latin nyelvű regényelméleti összefoglalója
105
  2.3. A mese teóriája Szerdahely poétikájában
121
  2.4. Szerdahelynek a pásztorkölteményekről írott tudományos igényű áttekintése
133
  2.5. Szerdahely György tudós drámateóriája
146
  2.6. Szerdahely eszmefuttatása a tragédiáról
192
  2.7. Szerdahely György a komédiáról
225
  2.8. A zenei dráma Szerdahely összefoglalójában
260
     
III. Szerdahely György poéziséről
274
     
  3. A Silva Parnassi Pannonii versgyűjteményének kiadásai és szerkesztési elvei
274
  3.1. A műfaj és a kötetek kérdéséről
274
  3.2. Az 1788-as kötet „könyve”-inek versei, verscsoportjai és verstémái
278
  3.2.1. Szerdahely Silva Parnassi Pannonii című kötetének első könyve (Liber I.)
279
  3.2.2. Az 1788-as gyűjtemény második kötetének (Liber II.) versei
284
  3.2.3. A Silva harmadik könyvének (Liber III.) költeményei
290
  3.2.4. A negyedik könyv (Liber IV.) versei
295
  3.2.5. A gyűjtemény ötödik könyve (Liber V.)
304
  3.3. A versgyűjtemény 1803-as, második kiadásának új versei
312
  3.3.1. Az első rész (Pars prima) régi és új versei
312
  3.3.2. A második rész (Pars secunda) új költeményei
319
  3.3.2.1. Az első szakasz (Sectio I.) új versei
319
  3.3.2.2. A második szakasz (Sectio secunda) költeményei
326
  3.3.2.3. A harmadik és a negyedik szakasz (sectio tertia et quarta) versei
333
  3.4. Szerdahely György latin költészetének és költői törekvéseinek mérlege
335
     
IV. Összegzés: Szerdahely György szerepe a 18. század végi magyar tudományos literatúra történetében
338
     
Rövidítések
341
     
Bibliográfia
342
     
Névmagyarázatok
351

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...

Keresés a könyvek között