Ernyes Mihály: Pécs város rendőrsége

PDFNyomtatásÍmél
Előszó


Pécs város Önkormányzati rendőrségének története, méltán kerül a szakmatörténeti feldolgozások sorába. E kötetben, a testület államosításáig terjedő időszak dokumentumait felhasználva, kellő részletességre törekvéssel készített, egységes, összesített munkát a szerző.
A bevezető gondolatokban megismerhető a rendőrség mibenléte és feltárul folyamatos változása, jelezve, hogy tevékenysége valamilyen formában mindig figyelemre méltó.
Városunk rendjére vigyázók köre terjedelmes, a kezdetek a település létrejöttéig nyúlnak vissza. Igaz, hosszú időszak, szegényes a fellelhető források vonatkozásában.
Az itt lakók kitartó munkálkodása eredményeképpen, Pécs 1780-ban kiváltságlevelet kapott és szabad királyi várossá lépett elő. A szabadalomlevél több helyen is utal a város közönségének biztonságára, belső békéjére, illetve arra a kötelességre, melynek célja -a nyugodt, háborítatlan élet biztosítása. Lehetővé vált, a védelméhez szükséges létszámban alkalmazni „zsoldosokat, népiesen darabontokat, vagyis hajdúkat", akiknek kötelessége az elöljáróság kebeléből választott kapitánnyal az élen, éjnek idején, fegyveres őrséget állni, és őrjáratokat végezni, a rossz szándékú és nyughatatlan emberek megfékezésére, bármilyen kihágások szemmel tartására.
A mindig nehézségekkel küszködő testület, a XX. század fordulóján – a tehetséges, a fejlődést szorgalmazó vezetői törekvések hatására – erőteljes modernizációt élt át és korszerű városi rendőrséggé vált.
Figyelmet érdemel, a történelmi távlatban pillanatnak tűnő, szerb impérium időszaka.
Dr. Ernyes Mihály, elismerésre érdemes tevékenysége során, már több könyvében igyekezett bemutatni településünk rendőrségének történetét. E munkát bátran ajánlom a világörökség részévé vált városunk lakóinak, különösen azoknak, akik mélyebben akarnak megismerkedni a rendőri hivatás történetével.

Ár
3200 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 9632120392
Kiadó: TEROMO Bt.
Megjelenés: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 283 oldal
Kötés: keménytáblás műbőrkötés
Méret: 175x245 mm
 

 

 

 Bevezető gondolatok
 

A rendőrség – így Pécs város önkormányzati rendőrségének – múltjára vonatkozó információk, szerényen húzódnak meg a történelmi írásokban. Egyes szerzők, más témák feldolgozása kapcsán, nem egyszer okkal-joggal hivatkoztak nehézségekre, forráshiányra, előző kiadványok pontatlanságaira és persze arra a fáradtságos munkára, ami előttük állt, amit elvégeztek.
Hasonló felvetések tehetők a rendőrség vonatkozásában is, jól lehet, e testület sohasem szerepel fő szálként a történelem gombolyagaiban.
A rendőrség és a hozzá kapcsolódó kifejezések értelmezése, ma is foglalkoztatja az elméleti és a gyakorlati szakembereket, de az érdeklődő közvéleményt is, ezáltal nem lezárt téma. Vajon van-e helye, egy település rendőrsége történetének feltárása során, felemlíteni néhány fontosnak vélt kifejezést? Vagy (!) szabad-e elhallgatni ezeket? Utóbbi minden bizonnyal hiba lenne. Ahogyan Fouchemondaná, ez nem bűn – mint esetleg a felemlítés – ez már hiba, mármint az elhallgatás. E munka hangsúlyozottan Pécs város önkormányzati rendőrségének múltjával törődik, csekély más irányú kitekintést nyújtva. A vizsgált testület is igazolja, hogy a rendőrség egy folyamatosan változó intézmény, tartalmában, formájában és megítéltetésében is.


Tartalom

 

 

Előszó 5
Bevezető gondolatok VII
A rendőrség mibenléte VIII
Számtalan elnevezés VIII
A rendőri működés határa XII
A rendőrség formái, típusai XIV
Definíció XIX
Lehet népszerű a rendőrség? XXII
   
I. fejezet  
1849-ig 26
Alakuló rendőrség 29
Felszabadult város - püspöki város 29
Komiszárius, őrmester, kapuőrök, éjjeli őr, hegymesterek, hajdúk, börtön 30
Negyedmester 34
Kompagnia (polgárőrség) 35
Szabad királyi város 41
1848/1849 46
Nemzetőrség 46
   
II. fejezet  
A neoabszolutizmusban 55
Bejelentkezési kötelesség 58
Néhány változás 59
Alkotmányos év (1861) 60
Provizórium (1861-1865) 62
   
III. fejezet  
Rendőrség a colónián 71
Épületbővítés 75
Ellátmányok 77
Szervezet, személyzet, feladat 78
Bányászmegmozdulások 85
Zendülés 87
   
IV. fejezet  
A dualizmusban 96
A kiegyezés éve 98
Tisztújítás - megalakulás 98
Más személyi történések 101
Egyéb események 102
Boltőrség 103
Királyi biztos 104
Személyi mozgások, fizetések 105
Helyzetértékelés 107
Szervezkedés 108
Megemlítendők 110
1890-ig 112
Interpellációk 113
Pillantás a költségvetésbe 114
A bizottságokról 115
Tisztújítás 117
Egy évi jelentés, egy szabályrendelet 117
Szabályrendelet alkotás 121
A hegyrendőrségről 123
Évforduló, látogatás, tisztújítás 125
Fegyelem 127
Átszervezett rendőrség 130
Összehasonlítás 130
Javaslat, tisztújítás 132
Átszervezés 133
A századfordulóig 135
Személyi kérdések 137
Újabb szabályrendelet 138
Felszerelés, ruházat, elhelyezés 149
A jelentések tükrében 153
Bejelntő hivatal 157
A múzeumok 158
A háború kitöréséig 159
Létszámváltozatok 159
Besorolások, személyi változások 161
Szolgálati szabályzat 171
Oktatás 187
Kivándorlás, közbiztonsáág, közlekedés 188
Kiállítás 1907. 190
Néhány fegyelmi 190
Őrtanya - bérlet 192
Pécsi - Nagy - Légkörút 192
Helyzetkép 1910-1911 193
A háború alatt 195
Néhány szám 197
Drágaság 197
Beosztások, személyek 198
   
V. fejezet  
A szerb impérium 202
A megszállás 204
A szerb impérium alatt 206
Árak-bérek-létszám-elhelyezés 207
Karszalag 209
Napiparancsok 210
Kifogásolt viselkedések 211
Téli teendők 212
Túszok 213
A közbiztonság romlása 213
A 17 napos sztrájk 215
Szerb ellenőrzés 215
Betegség bejelentése 216
Katonai rendőrség 217
Közös őrjáratok 217
Az őrszolgálatok 219
Szerb csendőrség 223
Színház és mozi ügyelet 223
Fegyverhasználat 226
Rendőriskola 228
A rendőrfelügyelő szolgálati szabályzat 228
Rendőr jutalmazási alap 230
Korrupció 230
Takarékossági intézkedések 231
Szerb katonák bejelentése 232
Fluktuáció 233
Új városi tanács, új főkapitányok 233
Néhány bűncselekményről, rendkívüli eseményről 234
A szerb uralom vége 237
Kivonulás 238
Bevonulás 239
   
Életrajzok 244
Rövidítések 263
Névmutató 264
Irodalomjegyzék 271

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...

Keresés a könyvek között