Ernyes Mihály: Pécs város rendőrsége – Az államosítás

PDFNyomtatásÍmél
Baranya megye rendőrfőkapitánya dr. Ernyes Mihály, újabb – a magyar rendészet történetét nyomon követő kötetének folytatásaként megjelenő – könyvét veheti kezébe az olvasó. A rendőrség államosításának problematikájával ismertet meg ezúttal bennünket, a rendvédelem múltjának avatott ismerője.
Nem valószínű, hogy akár a téma iránt érdeklődő is sejtené, hogy az államosítás előzményei a 18. század végére nyúlnak vissza, egészen a monarchia titkosrendőrségének létrehozásáig (1782). A szerző – vállalt feladatát következetesen teljesítve – bemutatja 1848/1849 rendészettörténetét, különös tekintettel Szemere Bertalan „belügyért” e tárgyban született „utasítására”. Majd a kronológia logikáját követve, a neoabszolutizmus-kori államosítási törekvésekkel ismerkedhettünk meg. Súlyának megfelelően, a fővárosi rendőrség államosítása (1872-1873) tág teret kap a kötetben. A szabályozás jogi hátterének részletező bemutatásán túl, jelentősége, értékelése is kellő hangsúlyt kap. Az 1872: XXXVI.t.c. – mint szerzőnk írja – „olyan karácsonyi ajándékot adott Magyarországnak, ami kiteljesedett csírája lett azon gyöngyfüzérnek, amelyik a Duna partjai mentén felsorakozva, összekapcsolva, a világ legszebb fővárosává vált.”

Ár
1950 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 96303803821
Kiadó: Pécsi JAMES és JAMES BT.
Megjelenés: 2000
Nyelv: magyar
Terjedelem: 301 oldal
Kötés: kemény kötés
Méret: 145x205 mm
 

Az államosítási törekvések illusztrálására, bemutatására kerül a határrendőrség, Fiume sajátos rendészeti helyzete, továbbá a katonai rendőrség és a karhatalom is. Külön helyet kap a csendőrség létrehozása (1881:III.t.c.), s e nagy jelentőségű döntés következményeinek bemutatása, akárcsak az országos rendőrfőkapitányság szervezetének megszületése (1921:XXXIV.t.c.).1922 végén a nagy tekintélyű szakíró dr. Dorning Henrik méltán írhatta: „…Magyarországnak van a legegységesebb szervezett rendőrsége és közbiztonsági szolgálata.”.
Önálló fejezetet kapott – jelentősége és különlegessége folytán – a szerb impérium rendészete (1918-1921). Rendkívül jelentős és újszerű a – példák sorával bemutatott – kritikus közbiztonsági helyzet plasztikus és hiteles (számos korabeli levéltári dokumentum, hírlapi tudósítás alapján történő) megrajzolása.
Ugyancsak izgalmas és jól dokumentált az utolsó (VIII.) fejezet, amely „Az államrendőrség Pécsett” címet viseli. Jelentős adalék a mellékletben közölt három főkapitányi életrajz. Dr. Sárkány Ármin, Oberhammer Antal és – Soós Nándor életútjának bemutatásával régi adósságot törleszt, az elődeinek működését tárgyszerűen, ugyanakkor nagy empátiával vizsgáló szerző.
Dr. Ernyes Mihály munkáját a rendészeti szakembereken kívül, haszonnal forgathatják az ország múltja és – kiváltképp – a városunk, Pécs története iránt érdeklődők egyaránt.


Tartalom

 

 

Előszó 5
   
V. fejezet  
Mi az államosítás? 7
Néhány közigazgatási kategória 8
Egyféle közigazgatás 9
Centralizáció - decentralizáció - önkormányzat 11
Reform, államosítás 16
Lex Szapáryana (államosítás) 25
   
VI. fejezet  
A rendőrségek államosítása 34
Állami feladat-e a közrend fenntartása? 35
Az első állami rendőrség 46
Állami rendőrség 1848-1849-ben? 48
Időleges államosítás az abszolutizmusban 57
A fővárosi rendőrség államosítása 59
1881: XXI. Törvény-cikk  
a Budapest-fővárosi rendőrségről 67
A határrendőrség 75
Államrendőrség Fiuméban 79
Katonai rendőrség, karhatalom, csendőrség 82
Csendőrség 84
A vidéki rendőrség államosítása 92
Rendőrkapitányi kongresszusok 93
Magyar Rendőrtusztviselők Országos Egyesülete 99
Tényleges előkészület 119
5047/1919 123
A m. kir. Államrendőrség személyzete, szervezete 124
   
VII. fejezet  
A szerb impérium 139
A megszállás 142
A szerb impérium alatt 146
Árak-bérek-létszám-elhelyezés 147
Karszalag 151
Napiparancsok 152
Kifogásolt viselkedések 154
Téli teendők 156
Túszok 157
A közbiztonság romlása 159
A 17 napos sztrájk 160
Szerb ellenőrzés 161
Betegség bejentése 162
Katonai rendőrség, karhatalom, csendőrség 164
Közös őrjáratok 165
Az őrszolgálatok 168
Szerb csendőrség 174
Színház és mozi ügyelet 175
Fegyverhasználat 180
Rendőriskola 182
A rendőrfelügyelő szolgálati szabályzata 184
Rendőri jutalmazási alap 186
Korrupció 187
Takarékossági intézkedések 188
Szerb katonák bejelentése 191
Fluktuáció 191
Új városi tanács, új főkapitányok 192
Néhány bűncselekményről, rendkívüli eseményről 194
A szerb uralom vége 198
Kivonulás 199
   
VIII. fejezet  
Az államrendőrség születése Pécsett (1921-1925) 203
A meg nem szállt területek rendőrsége 203
Címzések és megszólítások 210
Pártonkívüliség 211
Kirendeltségek 211
Az államrendőrség megszervezése 214
Bevonulás 225
Kerületi főkapitányságok 230
Kapitányságok 239
Kirendeltségek 242
Pécsi rendőrkerület 252
A kerületi főkapitányság nmegszűnése 263
   
Melléklet 264
Névmutató 281
Irodalomjegyzék 287
Rövidítések 298
Tartalomjegyzék 299

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...

Keresés a könyvek között