Ernyes Mihály: Baranyai rendőrségek

PDFNyomtatásÍmél
Az 1990-es évek elejétől rendkívüli mértékben felerősödött az igény az emberekben, hogy ne csak hazánk történetében tudjanak elmélyülni, hanem megismerhessék szűkebb pátriájuk, megyéjük, de elsősorban közvetlen környezetük, településük, családjuk történetét, alkalmanként munkahelyük históriáját. Ez nagymértékben megnövelte a települési önkormányzatok, polgármesterek, munkahelyi vezetők, de különösen a helyi történettel foglalkozó történészek felelősségét. Az elmúlt évtizedben számos helyi krónika, települési monográfia, helytörténeti kiállítás, címer, zászló, pecsét, címeres tábla, szobor, emlékmű készült el. Ma egyértelműen kitapintható, hogy igen nagy az érdeklődés a helyi história iránt, hogy annak megismerése után a helyi közösségek egyre gyakrabban ápolják hagyományaikat, átörökítve azokat a fiatalabb generációkra, tisztelve ezzel a múltat, fejet hajtva a nagyapák, a dédapák, az ősök élete, küzdelme előtt.
Ma újabb históriával gazdagodott Baranya megye. Ernyes Mihály „Baranyai rendőrségek” című történeti monográfiáját tartja kezében a Tisztelt Olvasó, amelyben a szerző a vármegyei és községi rendőrségek történetét dolgozta fel a kezdetektől a rendőrség államosításáig, 1921-ig.
Ernyes Mihály szakírói, valamit helytörténetírói munkássága immár többéves múltra tekint vissza. Először a rendőrség napi munkájával kapcsolatos cikkekkel, tanulmányokkal jelent meg a rendőrség szakfolyóiratában, majd a rendőrség történetével kezdett foglalkozni. Ennek eredményét a több mint egy tucat önálló kötete bizonyítja. Első könyve 1994-ben jelent meg. Monográfiái foglalkoznak a rendőrség országos történetével, valamint baranyai-pécsi históriájával. Eközben nem feledkezett meg a külföldi kapcsolódásokról sem, ezért nem egy esetben nemzetközi kitekintést is adott.

Ár
3200 Ft
Gyártó: Egyéb
Leírás

ISBN 9632144449
Kiadó: TEROMO Bt.
Megjelenés: 2004
Nyelv: magyar
Terjedelem: 292 oldal
Kötés: keménytáblás műbőrkötés
Méret: 175x245 mm
 

Ajánlás

 

Mostani kötetében a szerző, a korábbi műveihez hasonlóan alapos munkát végzett. Több fejezetre tagolva foglalkozik a kezdetektől 1849-ig, majd 1849-től 1867-ig, aztán 1867-től 1918-ig terjedő időszakok rendőrségi történetével. Részletes betekintést ad az antant-szerb megszállás, a Tanácsköztársaság és a kérészéletű Baranyai-Bajai Szerb Magyar Köztársaság rendvédelmi történetébe. Az egyes fejezetek végén részletes jegyzetapparátus segít a tájékozódásban. Több évszázadot áttekintve az olvasó többek között megismerkedhet a különböző korokban a rendvédelmi beosztások nevével, a rendvédelmi szervek formáival, típusaival, a rendőrség fogalmával, a rendvédelmi szervek és az igazgatás viszonyával, a fegyverzettel, a felszereléssel, a létszámmal, a szolgálati utasításokkal, a fegyelmi szabályokkal, valamint a községi rendőrségekkel. Az országos kitekintés mellett megismertet a régió, a járások és a községek rendvédelmével. A kötet értékét növelik a szövegben elhelyezett forrásközlések is.
A baranyai helytörténetírásban Ernyes Mihály eddigi munkássága rendkívül egyedi képet mutat. Lényegében alapkutatást végez. Olyan kutatási témát választott magának, amellyel átfogóan, vagy egy-egy részterületével korábban még senki nem foglalkozott. A téma újszerűsége mellett megismerhetőek azok az iratanyagok, amelyekben a rendőrséggel foglalkozó írott források lehetnek.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki érdeklődik a megye és a települések, ezen belül is a rendőrség története iránt.
 

Tartalom

 

Előszó 5
Bevezető gondolatok VII
A rendőrség mibenléte X
Számtalan elnevezés X
A rendőrség formái, típusai XVI
Definíció XXI
Lehet népszerű a rendőrség? XXIV
   
I. fejezet  
   
1849-ig 28
A poroszlók 29
Szent István, Szent László és Kálmán 31
A török hódoltság 35
A török hódoltság után 36
Elnevezések 37
Alakuló és változó közbiztonság-védelem 38
A titkosrendőrségről 47
Szervezetek 49
A vármegye katonái és hajdúi 49
A vármegyei pandúrjai 58
Mohács 70
Egyéb résztvevők 71
Illetmény, ruházat 74
Fegyverzet, felszerelés 79
Forradalom és szabadságharc 82
   
II. fejezet  
   
1867-ig 89
A rendvédelem alakulása 99
   
III.fejezet  
   
1867-től 119
1884-ig 121
Szervezet, létszám 121
Szolgálati utasítás, fegyelmi szabályok 132
Pandúrság helyett csendőrség 146
A magyar királyi csendőrség létrehozása 146
A csendőrség megszervezése Baranyában 152
A közsgégi rendőrségek 164
   
IV. fejezet  
   
A szerb impérium 204
Megszállás 206
Bekebelezési törekvések 209
Közállapotok 211
Rendvédelmi szervek 216
A bajai rendőrség 218
A pécsváradi rendőrség 223
A szerb uralom vége 224
Baranya-Bajai Szerb Magyar Köztársaság 226
Kiürítés, bevonulűs 227
Baja 227
Barcs 230
Szigetvár 230
Mohács 231
Pécs 231
   
V. fejezet  
   
Vörös őrség 237
A Vörös Őrség megszervezése 239
Központi Szervezet 241
A fővárosi és a vidéki szervezet 250
A Tábori Vörös Őrség 259
Vörös őrség a határon 260
Illetmény, felszerelés, ruházat 261
Oktatás, képzés 262
Fegyelem 263
Bűnügyi adatok 265
   
Rövidítések 272
Névmutató 273
Irodalomjegyzék 279
Tartalomjegyzék 290

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...

Keresés a könyvek között