Veliky János: A változások kora

PDFNyomtatásÍmél
A reformkori hazai társadalom minden pontján a bizonytalanság jegyei mutatkoztak meg. Látványosan megrendült a társadalom egész szociális és közjogi rendszere, éhínségek és járványok robbantak ki, amelyekhez a modern korban már szokatlan jobbágylázadás társult. A válság világából egyéni életutak kivezettek, amely megmutatkozott az évszázados szokásoktól eltérő „szabálytalan” életpályák megsokasodásában, a többség számára azonban csak a rendszer egészének megváltoztatása jelenthetett megoldást, s ez 1848-ban a forradalommal el is következett. A magyar politikai közgondolkodás a kialakult helyzetre válságideológiák és reformprogramok formájában nagyon élénken és gyorsan reagált. Ugyanakkor feltűnő, hogy a korszakkal foglalkozó történettudomány fogalomkészletében ez az átalakuló állapot kevéssé tükröződik, pedig a társadalomtudomány sem zárkózhat el – saját tárgya által meghatározott keretek között – a változások „mérésétől”. A szerző ebben a kötetben olyan tanulmányokat és kötetfejezeteket gyűjtött egybe, amelyek a reformkor eme átalakuló világának két fontos vonásával, a változás rendjével (változáselméletekkel) és a polgári szerepkörök kialakulásával foglalkoznak. A kötet fejezetei érintik a társadalom változásának jellemző vonásait, a válsággal foglalkozó reformerek (Széchenyi, Kölcsey, Eötvös József) politikai pozícióit, a változásideológiát (Széchenyi, Kossuth programvitája 1842-44-ben) megszületésének körülményeit csakúgy, mint a változáselméleteket megalkotó reformpolitikusok (gróf Batthyány Kázmér, báró Eötvös József) pályájának újszerű szerveződési módját.

Ár
2890 Ft
Leírás

Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében
 
ISBN 9789632870106
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 250 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160x235 mm
 


Tartalom

 

Előszó 7
   
Reformkor — a változások kora (Bevezetés) 9
   
I. fejezet. A társadalmi változás irányai 32
1.1. Szabálytalan életpályák 32
1.2. Pozíció változás ok a rendiségen llelül — híj jelenségek 35
1.3. A nemzetiségi és vallási tagolódás hatása 44
1.4. Településtípusok — civilizációs háló - polgárosodás 48
1.5. Értelmiségi szerepkorok — politikai vezetőréteg 55
1.6. Életmód és politikai tagolódás 58
   
II. fejezet. Reformerek politikai-szociológiai pozíciója 66
II.1. „Nekünk a filozófia templárius lovagjainak kell lennünk" —  
Széchenyi poIitikaiszerepkör-értelmezése a „Hitel "megírásakor 66
II.2. A társadalmi reformok művészete — Kölcsey Ferenc az átalakulás  
tényezőinek összhangjáról 75
II.3. Eötvös József bizonytalan alkotmányos pozíciója - Metternichhez  
küldött politikai memorandumai 1843-ban 83
   
III. fejezet. Törekvések korszerű polgári szerepkörök megformálására 97
III.1. A „haladás philosophiája" - Polgári szerepköreik és változáskoncepciók  
az alkotmányos ellenzékiség kiformálódásának folyamatában az 1840-es  
évek közepén 97
III.2. A társadalmi mozgalmak politikai szerepéről — Kossuth ipartámogató  
politikájának eszmerendszere 138
   
IV fejezet. Politikai pályák és polgári szerepkörök 173
IV.1. Hogyan polgárosodót! a magyar arisztokrácia? - Batthyány Kázmér  
társadalmi és politikai szerepkörei 173
IV.2. Koreszmék vezérelte politikai pálya - Eötvös József társadalmi  
szerepkörei a változó XIX. Században 205
   
V fejezet. Polgári szerepkörök és váltózáskoneepciók 235

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...

Keresés a könyvek között