Sudár Balázs: Pécs 1663-ban

PDFNyomtatásÍmél
Evlia cselebi útleírása a magyar fordítás megjelenése, 1904 illetve 1908 óta tartja izgalomban a helytörténészeket. Hiába ásta alá hitelességét Szekfű Gyula vitriolos – sokszor igaztalan – kritikája, hiába derült ki, hogy Karácson Imre remek fordítása önhibáján kívül sokszor hiányos, a kutatók újra és újra felütötték a köteteket. Nem is igen tehettek mást: Magyarország jelentős részéről a török utazó közölt először bőséges, apró részletekre is kiterjedő leírást. Ráadásul az amúgy is forrásszegény török kori fejezetekhez igen jól jött Evlia színes, keleties fogalmazása, mely gyakran rendkívül jónak és pontosnak bizonyult. Másrészt a kisebb-nagyobb fordítási pontatlanságok, szöveghiányok sok felesleges fejtörésre adtak okot, gyakran vitték félre a kutatásokat. Az elmúlt 15 évben sorra jelentek meg a Szejáhatnáménak, azaz az Utazások könyvének – immáron az autográfnak tekinthető, vagy ahhoz közeli kéziratok alapján készült – átiratai, melyek lehetőséget teremtettek a magyar fordítás ellenőrzésére. Egyúttal világossá vált az is, hogy a muszlim művelődéstörténeti háttér ismerete nélkül a szöveg gyakran érthetetlen vagy legalábbis félreérthető. Ezért határoztam úgy, hogy kísérletet teszek egyetlen település leírásának újrafordítására és a szöveg lehető legalaposabb feldolgozására: igyekeztem minden magyarázandót és magyarázhatót megvilágítani. A végeredmény saját magam számára is meglepő lett: a magyarázatok Evlia szövegének hét-, nyolcszorosára rúgtak. Mindeközben persze számos apróságra fény derült, elsősorban arra, hogy Evlia sokkal tudatosabb szerző, mint ahogy eddig gondoltuk: a feleslegesnek tűnő keleti szóvirágok gyakran tényleges jelentést, többletinformációt hordoznak. Remélem, hogy munkám rávilágít az útleírás mélységeire, még kiaknázandó lehetőségeire, s ezáltal újabb információkat nyerhetünk a hódolt Magyarország – sok esetben csak Evlia cselebi által megörökített – világáról. A fordítást rövid előtanulmány előzi meg, amelyben bemutatom a szerzőt és művét, s n

Ár
1250 Ft
Gyártó: Kronosz Kiadó
Leírás

Evlia cselebi és az első részletes városleírás

ISBN 9786155181542
Kiadó: Kronosz Kiadó - Pécs Története Alapítvány
Megjelenés: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 180 oldal
Méret: 140x200 mm


Tartalom

 

Előszó 9
   
A szerzőről és művéről 11
Evlia cselebi 11
Evlia cselebi utazásai a hódolt Magyarországon 20
Az Utazások könyve (Szejáhatnáme) 24
Evlia magyarul 27
Mikor járt Evlia Pécsett? 30
Kivel utazott Evlia? 36
Pécs leírása 37
Számok 40
Fogalmak 44
Égtájak 46
   
Evlia cselebi leírása Pécs városáról 49
A hárem háza bölcseinek városa, vagyis az Irem kertjéhez hasonlatos Pécs várának leírása 49
A szívet rabló Pécs földjén lévő vár alakjának leírása 56
A muszlim városrészek neveinek felsorolása 58
Az előkelők palotáinak és a muszlimok egyéb házainak leírása 59
Az Oszmán-házból való szultánok és a hitet gyakorlók dzsámijainak leírása 60
Az egységet megvallók mecsetjeinek leírása 66
A régi bölcsek városának, a belső vár formájának leírása, vagyis a Szekcső [melletti] Pécs falai 66
Szülejmán szultán pécsi várbeli dzsámijának a leírása 68
Pécs város medreszéinek listája 72
Az ábécét tanuló drága gyermekek elemi iskolái 72
A Próféta családjához tartozó hírneves és sebzett szívű dervisek kolostorainak említése 73
A mosakodók szívét megnyugtató gőzfürdők [hammám] dicsérete 75
Az előkelők magánfürdőinek fejezete 77
A folyó vizek forrásairól 77
A kereskedőurak házainak kinézetéről 77
A piac bazárjának dologházáról 77
A Paradicsomkerthez hasonlatos számos sétahelyről 78
Az Úr által teremtett válogatott gyümölcsök dicsérete 78
Az öröklétig tartó kellemes víz és levegő ismertetése 78
A gyönyörűséges hold-arcú szépségek kínai ábrázatáról 79
A harctér férfiainak egyszerű viselete 79
A tudós és válogatott költők dicsérete 83
A nemes előkelők dicsérete és ismertetése 83
A városok városa földjének klímája 83
A csillagjósok szava szerint eme település sorsa 83
A sétahelyek leírása, avagy a szerelmesek pihenőhelye 83
A szívet rabló Pécs városa leírásának teljessé tétele 84
Az előkelő rangú Pécs városában lévő zarándokhelyek leírása 85
Azután Idrísz baba zarándokhelye 86
Nisándzsi Mehmed pasa zarándokhelye 88
   
Függelék 89
   
I. Történelmi kérdések 89
1. Az 1543. évi hadjárat első szakasza 89
2. Pécs bevétele 91
3. A szultáni látogatás 92
   
II. Életrajzok 93
1. Memi bég 93
2. Kászim pasa 100
3. Ferhád pasa 102
4. Nisándzsi Mehmed cselebi 105
5. Jakováli Haszan pasa 105
   
III. Oszmán művelődéstörténet 110
1. A kronogramma (táríh) 110
2. A mevlevi (keringő) dervisek 113
a. A rend a Balkánon 113
b. A pécsi rendház 116
c. Mevlevi szertartások 118
3. A halveti dervisek 120
4. Idrisz baba és a bektasi dervisek 124
5. Pécs török főiskolái és a középkori egyetem kérdése 131
   
IV. Muszlim mitológia, legendák 137
1. Irem kertje 137
2. Seddád király 141
3. Mesék Seddádról és Iremről az Ezeregyéjszakában 142
4. Platón Pécsett 147
   
Többször előforduló török szavak jegyzéke 153
   
Irodalom 155
   
Névmutató 168

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...

Keresés a könyvek között