Források Pécs város polgárosodásáról (1867–1921)

PDFNyomtatásÍmél
Pécs város társadalma a dualizmus időszakában; Pécs helye a magyarországi városhálózatban; Tisztviselő-értelmiségi réteg; Ipari kisüzemek, vendéglátás; Szőlő- és présházak, a pécsi tüke; Lakókörülmények, lakáskultúra; Magyarosodás; Leánynevelés és női szerepek
Források Pécs város polgárosodásáról (1867–1921)

Ár
4600 Ft
Leírás

Nagy Imre Gábor (szerk.)

Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 15.


ISBN 978 963 8100 59 7
Kiadó: Baranya Megyei Levéltár, Pécs
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 428 oldal.
Méret: 160x235 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Tartalom

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...

Keresés a könyvek között

1.  BEVEZETÉS / Nagy Imre Gábor
11
   
Pécs város társadalma a dualizmus időszakában
13
Pécs helye a magyarországi városhálózatban
19
Források közlésének módja
23
   
2.  TISZTVISELŐ-ÉRTELMISÉGI RÉTEG / Nagy Imre Gábor
27
   
1. Aidinger János pályázata Pécs város főjegyzó'i állásáért
35
2.  Leyer Ignác városi számfejtő' szabadság- és segélykérelme
36
3.  Tróber Mátyás rendőrkapitány szabadságkérelme
37
4.  Közegészségügyi jelentés sz. kir. Pécs városában az 1876-ik évi október, november és december havára (részlet)
37
5.  Kimutatás Pécs szab. kir. város területén fennálló iskoláknál működő tanítók III. sz. törzskönyvi lapjairól
41
6a. A Pécsi Jogakadémiai Olvasókör határozata az 1886. március 15-iki ünnepélyről
43
6b. A Pécsi Jogakadémai Olvasókör 1888. okt. 2-i határozata az újságok megrendeléséről
43
7. Egry József ügyvéd közgyűlési indítványa Herbert János érdekében
45
8.  Egry Béla közgyűlési tag indítványa, hogy a városi alkalmazottak szolgálati évébe az 1895-ös millenniumi év háromszorosan számítson be
47
9. A Salamon József ösztöndíj-alapítvány odaítélése Borsy Jenőnek 1898-ban
48
10. Az Opris Péter ösztöndíj alapítvány bizottság ülésjegyzőkönyve
49
11. Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület tagnévsora
51
12. A Magyar Szent Korona Országainak Vasutas Szövetsége Pécsi Kerülete az állomás elöljáró és felvigyázó szakcsoport megalakulását bejelenti
53
13.  Szigeti Frigyes, a „Remény" gyógyszertár tulajdonosának levele a városi tiszti főorvoshoz
53
14. Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület Pécsett internátus felállítását kéri
54
15. Pécs város tájékoztatója a MÁV pécsi üzletvezetőség tisztviselői és alkalmazottai számára
55
16. A Magyarországi Díjnokok Országos Szövetsége pécsi csoportjának ügyviteli szabályzata
56
17.  Krigl Nándor törvényszéki bíró pályázata a „Vésey Rezső és neje" ösztöndíjra
58
18.  Oberhammer Antal kormánybiztos-főispán felterjeszti Forgon Lajos panaszát, hogy a posta- és távirdai igazgatói kinevezésnél mellőzték
59
19.  Pirkner József városi gyámpénztárnok hagyatéki leltára
60
20.  Bodó István ügyvéd hagyatéki leltára
62
21.  Németh József Pécs város árvaügyésze hagyatéki leltára
63
22.  Rupp Lajos hagyatéki leltára
66
23.  Hekinger István tanár hagyatéki leltára
69
   
3. IPARI KISÜZEMEK, VENDÉGLÁTÁS / Borsy Judit
71
   
24a. Hoffmann Károly asztalos alapítványa
77
24b. Hergert Antal asztalostanonc kérvénye
78
24c. Hoffmann Lajos javaslata szülei alapítványának kiegészítésére
80
25.  Buday Béla szoba- és díszfestő bérleti szerződése
81
26.  Feszti Károly könyvkötő nyomdaállítási iparengedélye
82
27.  Schönwald Imre ékszerész az Ékszer-Szalon kiadását bejelenti
83
28.  Farkas György halárus kérvénye
83
29.  Kaufmann Soma a „Turul" cipőüzlet tulajdonosának kérvénye
84
30.  Gercsics Ferencné hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyve
85
31.  Hódossy István órásmester iparengedélye
85
32.  Weidinger N. utóda Dómján I. cég könyvajánlata
86
33.  Klein Ádám asztalosmester két gyermekének fellebbezése a nagykorúsításukat elutasító, másodfokú határozat ellen
87
34.  Schwarcz Henrik ügynök végrendelete
88
35.  Nagy Gyula bábsütő mester hagyatéki leltára
90
36.  Ifj. Madarász Endre nyomdász hagyatéki leltára
92
37.  Schack Ferenc ékszerész hagyatéki leltára
95
38.  Schubert Sebestyén köszörűs mester hagyatéki leltára
103
39.  Szabó István csizmadia hagyatéki leltára
104
40.  Ifj. Kópicz Imre lakatos hagyatéki leltára
106
41.  Hengl József bognármester hagyatéki leltára
108
42.  Notter József kádármester hagyatéki leltára
110
43.  Malek Pál sütőmester hagyatéki leltára
111
44.  Cserta Lajos hentesmester hagyatéki leltára
113
45.  Oertel Győző asztalosmester hagyatéki leltára
115
46.  Goldstein Izidor zongoraüzletének leltára
117
47.  Windischmann Erzsébet hagyatéki leltára
120
48.  Ifj. Vogl János kőfaragó hagyatéki leltára
121
49.  Halász Teréz hagyatéki leltára
123
50.  Schmidt József szíjgyártó hagyatéki leltára
124
51.  Első Pécsi Közkocsi Társaság iparengedély kérvénye
126
52.  Aidinger János polgármester felhívása vendégek elszállásolására
126
53.  Névtelen vendéglős panasza a szatócsok ellen
127
54.  Benkovits István kocsmáros hagyatéki leltára
127
55.  Friedmann Antal kocsmáros hagyatéki leltára
129
56.  Bedő Károly kérelme kávéháza nyitva tartása ügyében
131
57.  Pintér Nep. János főpincér iparengedély iránti kérvénye
132
58.  Labrentz Gusztáv a „Mátyás Király vendéglő és szálló" tulajdonosának hagyatéki leltára
132
59a. Aranyhajó szálló számlája és Engel Lajos könyvkereskedésének reklámja
135
59b. Az Aranyhajó szálló étlapja
136
60. Pannónia szálloda számlája
137
61a. Nádor szálló étlapja, árjegyzéke
138
61b. A „Nádor" szálloda, étterem és kávéház berendezésének leltára (részlet)
139
   
4.  SZŐLŐ- ES PRÉSHAZAK, A PÉCSI TÜKE / Nagy-Borsy Blanka
145
   
62.  Kozáry Ede gyám jelentése
151
63.  Fejérváry Imre főispán felhívása a föld- és szőlőbirtokok kimutatására . .
152
64.  Jelentés a szőlőbirtokos polgárságról
153
65.  Kész Anna ingatlanainak becsüje
153
66.  Visy László főispán megemlékezik a közgyűlés elhunyt tagjairól
154
67.  Scháffer Dávid katona szabadságolási kérvénye
156
68.  Arnold János a szőlőjében kút ásását bejelenti
157
69.  Demant Teréz hagyatéki leltára
157
70a. Nagy Gadó József gyászhíre
159
70b. Nagy Gadó József földbirtokos hagyatéki leltára
160
   
5.  LAKÓKÖRÜLMÉNYEK, LAKÁSKULTÚRA / Pilkhoffer Mónika
169
   
71.  Pécs város építési szabályrendelete. 1873
183
72.  Pécs város szabályrendelete a házbérkrajcárokról
188
73a. Gráf Jánosné házának bérleti szerződése
189
74a. Erreth János háztulajdonos panasza bérlője ellen
190
75.  Határozat Pécs város bérházában lévő lakások bérbeadásáról
191
76.  Spitzer Jakab kiadó szobát kínál
192
77.  Kellert Adolf adóelengedés iránti kérvénye
192
78.  Szabályrendelet a járdák tisztán tartásáról
192
79.  Köztisztasági szabályrendelet
193
80.  Szabályrendelet az emeleti ablakok tisztításáról
194
81a. Huszár Sándor kir. ítélőtáblai bíró panasza Kamprád Hermann fémipariskolai igazgató kutyája ellen
194
82.  Haeger Júlia gróf Schmidegg Károly özvegyének hagyatéki leltára
196
83.  Cséby Rozina hagyatéki leltára
205
84a. Dr. Trixler Rudolf építési engedély kérelme
218
84b. Neumann Etelka dr. Trixler Rudolf feleségének hagyatéki leltára
219
85.  Bahula József kórházi főorvos hagyatéki leltára
228
86.  Stein Henrik ügyvéd hagyatéki leltára
232
87.  Schapringer Mór bútorainak leltára
236
88a. Cserta Ignác és Bedőcs Terézia házának becsüje
237
88b. Bedőcs Terézia hagyatéki leltára
237
89a. Szlapák Rudolf építési vállalkozó hagyatéki leltára
241
6.  HOZOMÁNY, ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT / Nagy-Borsy Noémi
247
90.  Hamerli Izabella és Matros János házassági szerződése
256
91.  Várady Ferenc Lenke húga kelengyéjére az öröksége egy részének kiutalását kéri
258
92.  Bayerle János özvegye leánya kelengye vásárlására nyugdíj előleget kér
259
93.  Egy pécsi árvaleány kelengyéje
260
94.  Bahula József végrendelete
260
95.  Gianone Amália hagyatéki leltára
261
96.  Wanke Irma hagyatéki leltára
264
97.  Mátyássy Anna, Schwartz Gyuláné hagyatéki leltára
266
98.  Arleth Matild hagyatéki leltára
269
99.  Török Anna hagyatéki leltára
272
100. Reeh Hermina hagyatéki leltára
274
101a. Reklám cédula
280
101b. Reklámcélú fejléces levélpapír
281
101c. Ló'cser János igazolása manikűrös segédjéről
282
102.   Kováts joghallgató ruhaszámlája
282
103.   Lechner Gyula rendőrfőkapitány hagyatéki leltára
283
104.  Tantossy Ferenc hagyatéki leltára
288
105.   Ganter Ferenc számlája
292
106.   Poszek Vilmos kalapos kérvénye &