Fischer Béla visszaemlékezései

PDFNyomtatásÍmél
Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja, majd képviselője az országgyűlés felsőházában évtizedeken át egyik meghatározó személyisége volt Pécs közéletének. A város iskoláiban szerezte tudását, az itteni polgári környezet formálta mentalitását, gondolkodásmódját, itt vált az úri középosztályhoz sorolható hivatalnokréteg sokoldalúan művelt, a szociális kérdések iránt érzékeny tagjává.
Emlékiratai annak ellenére is rendkívül értékesek, hogy csonkán maradtak, s éppen annak a korszaknak az élményeit, tapasztalatait nem tartalmazzák, melyben szerzőjük Baranya megye és Pécs közéletének egyik meghatározó alakja lett. Fischer Béla emlékezése elsősorban nem a politikatörténet kutatói számára fontos forrás, sokkal inkább azoknak, akik arra kíváncsiak, mi jellemezte Pécs – és nem mellesleg, egy kisváros, Gyöngyös, illetve egy alföldi nagybirtok – társadalmát, az ott élők életviszonyait és életmódját, mentalitását a 19–20. század fordulójának évtizedeiben.
Fischer Béla visszaemlékezései

Ár
700 Ft
Leírás

Források Pécs történetéből 1.

Közreadja, a bevezetőt, a jegyzeteket és a mellékleteket írta:
Visy Zoltán

ISBN 963 85212 7 9
Kiadó: Pécs Története Alapítvány
Megjelenés: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 278 oldal
Méret: 140x198 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Többek között bepillantást kaphatunk egy pécsi polgárcsalád és rokonságának hétköznapjaiba, belső viszonyaiba, abba, hogy a személyes gyermekkori élmények milyen szerepet játszhattak a másvallásúakról, illetve nemzetiségűekről alkotott vélemények formálódásában. Képet kapunk a korabeli elemi iskola, egy gimnázium és a Pécsi Püspöki Jogakadémia életéről, hangulatáról, tanáraik helyzetéről, mentalitásáról. A jogakadémia hallgatója és a kezdő közigazgatási szakember nem a választások és más politikai küzdelmek – történeti feldolgozásokból ismert – szokványos eseményeit írja le, hanem sokkal inkább az események hangulatát, s különböző csoportok és személyek azok során tanúsított sajátos megnyilvánulásait, olyan elemeit, melyek azt jelzik, miként viszonyultak a korabeli városi és vidéki társadalom egyes rétegei a politikaihoz.
A legplasztikusabb tablót a városi elitről és középrétegekről, s azon belül is a közigazgatás különböző rangú tisztségviselőiről, hivatalnokairól kapjuk. Utóbbi esetben nem a közgyűlések tárgyáról, menetéről, a megszületett döntésekről ír a szerző, hanem az ügyintézés – hivatalos forrásokból nem vagy nehezen rekonstruálható – menetéről, praktikáiról, a hivatal hétköznapjainak hangulatáról. És mindenekelőtt a hivatalnoki kar egyes tagjainak képzetsségéről, felelősségérzetéről, az aktuális ügyekhez és egymáshoz fűződő viszonyáról, mindarról, amit a kívülállók sohasem láthattak, melyek ugyanakkor személyek sorsát, települések (vagy akár számos falut magába foglaló térségek) helyzetét meghatározó döntéseket befolyásoltak. A hivatalból gyakorta rándul át Fischer Béla emlékezete a „Pécsi Nemzeti Casinoba”, hogy bepillantást engedjen a megyei és a városi elit informális kapcsolataiba is.
Nem száraz történelemkönyvet vesz tehát kézbe a Tisztelt Olvasó, hanem egy város hétköznapjainak színes, élményszerű leírását. A korszakot kutató történészek és az érdeklődő olvasók számára egyaránt nagy veszteséget jelent, hogy az egykori alispán és felsőházi tag nem fejezte, nem fejezhette be memoárjai írását.
Mintegy ezt pótolandó, a kötet a szerb megszállás időszakával megszakadt visszaemlékezések mellett közli Sásdi Sándor Fischer Bélával készített, s 1936-ban a Független politikai napilap hasábjain megjelent interjúját, valamint Fischer Béla két beszédét, melyek mintegy két évtizeddel a memoár által tárgyalt időszak vége után hangzottak el az országgyűlés felsőházában.
A kötet – Fischer Béla életét és politikai pályáját feldolgozó, a közreadó Visy Zoltán által jegyzett alapos bevezető tanulmány mellett – név- és helységnévmutatót is tartalmaz.


(Az ismertető a kötet előszava alapján készült)Tart

Tartalom

Az új kiadványsorozat elé
9
   
Előszó [Vonyó József]
11
   
Visy Zoltán: Fischer Béla élete és politikai pályája
15
   
A gyöngyösi és a pécsi Fischerek
15
Gimnáziumi és főiskolai évek
16
Pályakezdés a vármegyeházán
17
Világháború és szerb megszállás
17
A felszabadult vármegye élén
19
Az országgyűlés felsőházában
23
Az ország német megszállása után
24
A közéleten kívül
25
A szövegközlésről
26
   
Fischer Béla: Visszaemlékezések
29
   
Gyöngyösi évek, családi emlékek
31
Pécsi gyermek- és ifjúkor
39
Búcsú az ifjúságtól
56
A püspöki jogakadémián
78
Pályakezdés a vármegyeházán
89
Szabadságon a tengernél
102
Változások a családban és a vármegyeházán
110
Társasági élet a századelőn
114
Házasság, bővülő rokoni kör
120
Pécs és Baranya a belpolitikai viharokban
131
Nagyatádi Visy László
138
Közélet a koalíciós időszakban
140
Az utolsó békeévek
149
A világháború
157
Az orosz front közelében
161
Baranya és Pécs a háborúban
177
A világháború vége
182
A szerb megszállás vezérszavakban
187
A megszállás után
195
   
Fischer Béla az 1930–40-es években (dokumentumok)
203
   
Irodalom a vármegyeházán (interjú)
205
Beszéd a Felsőházban – 1940. október 16.
210
Beszéd a Felsőházban – 1942. december 17.
221
   
Mellékletek
237
   
1. melléklet: A. FISCHER család
239
2. melléklet: B. FISCHER család
241
3. melléklet: Tápiószelei BERKÓ család
243
4. melléklet: Az A. és B. FISCHER családok rokonsága
244
   
Névmutató
245
 
 
Helynévmutató
274

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...

Keresés a könyvek között