Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből 1959–1990

PDFNyomtatásÍmél
A cigánykérdés üggyé, megoldandó feladattá Magyarországon az 1950-es évek közepén vált. Az adatgyűjtést követő politikai döntéseket a gyakorlatban a helyi és a területi közigazgatási szervek, a községi, járási, városi és megyei tanácsok hajtották végre. Az 1950. augusztus 15-én megalakult Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, és a neki közvetlen alárendeltségben működő szakmai osztályok (szakigazgatási szervek) a cigánykérdés megoldásával 1959-től kezdődően meghatározott időszakokban visszatérően a tanácsrendszer fennállásának végéig, 1990 októberéig foglalkoztak. A megoldásra váró feladatok közül fontosabbak a letelepedés, a cigánytelepek megszüntetése, a lakásgondok megoldása, az egészségügyi és a szociális kérdések általában, a munkavállalás kérdése, a közbiztonság, az iskoláztatás voltak. A cigánykérdés megoldására vonatkozó intézkedési sorozatot a pécsi példa bemutatásával kívánjuk bemutatni.
Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből 1959–1990

Ár
2300 Ft
Leírás

Füzes Miklós – Márfi Attila (szerk.)

Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 11.


ISBN 963 8 100 486
Kiadó: Baranya Megyei Levéltár, Pécs
Megjelenés: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 oldal.
Méret: 160x235 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Kötetünkben elsősorban Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa testületi anyagait (előterjesztések munkatervek, beszámolók, jelentések, statisztikák és ezek nyomán keletkezett határozatok) illetőleg Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Egészségügyi és Szociális Osztálya, Építési és Közlekedési Osztálya, Igazgatási Osztálya, Művelődési Osztálya és Titkársága iratait mutatjuk be ábécé sorrendben. Időrendet a fejezeteken belül alkalmazunk. A testületi anyagok közül valamennyit, az osztályok irataiból, az irattí­pusok bemutatására, csak válogatást adunk. Nem jelennek meg a kötetben Pécs város I—III. kerületeinek iratai, egyrészt azoknak a kötet lehetőségét meghaladó terjedelme miatt, más­részt azért, mert a kerületi iratok digitalizálva lettek, azok ilyen módon megismerhetők.
A kötet szerkezetét az iratképzők: testületek, szakmai osztályok, illetve iratmegőrzők szerint határoztuk meg. Előfordul így, hogy a tanácsülésre történt előterjesztés a végrehajtó bizottság üléseinek anyagában, vagy az előterjesztő szakigazgatási szerv anyagában talál­ható. Az ilyen esetek száma azonban nem nagy, az iratjegyzékből ez a tény könnyen megál­lapítható.
A forráskiadvány 1-58-ig teijedő számozott iratot tartalmaz. Amennyiben a bemutatott ügyhöz több irat is tartozik (pl. tanácsülési jegyzőkönyv, előterjesztés, kiegészítés), ebben az esetben a római számot betűjellel alátörtük. Minden egyes, sorszámmal ellátott forrás az alábbiak szerint található meg a kötetben: keletkezési idő, az iratképző által meghatározott iktatószám, illetve tárgykör. A tanács és a végrehajtó bizottsági ülések jegyzőkönyvei eseté­ben csak a cigánykérdéssel foglalkozó részt tesszük közzé, így [...] jelezve akihagyásokat. A forrás hitelesítésére vonatkozó adatok után tüntettük fel a levéltári jelzeteket.
Az iratokat eredeti írásmódban közöljük, azok ugyanis ilyen módon is értelmezhetők, annak ellenére, hogy bizonyos kifejezések már a tárgyalt időszak végére elavultak.
A kötetben való eligazodást a függelékbe helyezett iratjegyzék, a város utca, telep és dű­lőnév mutatója, valamint rövidítés jegyzék segítik. A topográfia a pécsi cigányság többsé gének lakóhelyét adja. Névjegyzéket nem készítettünk. A közölt iratok ugyanis általában nem egyes személyekről, hanem a cigányügyről vallanak.
Célunk a források feltárása és közzététele, és nem az értékelés és elemzés volt. Úgy gondoljuk, hogy azokat elvégezni csak a helyi és az országos szakirodalom, a továbbiakban fo­lyamatosan feltárt és megjelentett dokumentumok ismerete, a közelmúlt társadalmi és politikai történéseinek függvényében lehetséges. Reméljük, hogy kötetünkkel hozzájárulunk a cigányság múltjának, sorsának megismeréséhez, illetve megértéséhez.

Tartalom

Bevezető
7
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa üléseinek jegyzőkönyvei
11
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei
35
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Egészségügyi és Szociális Osztályának iratai
117
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Építési és Közlekedési Osztályának iratai
123
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Igazgatási osztályának iratai
126
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Művelődési Osztályának iratai
132
Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Titkárságának iratai
146
Függelék: Iratjegyzék
171
Helynévjegyzék
173
Rövidítésjegyzék
175
   
Inhaltsverzeichnis
 
Einleitung
7
Die Protokolle über die Sitzungen des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
11
Die Protokolle über die Sitzungen des Exekutivkomitees des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
35
Die Aktén der Gesundheits- und Sozialabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
117
D ie Aktén der Bau- und Verkelirsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
123
Die Aktén der Verwaltungsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
126
Die Aktén der Bildungsabteilung vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
132
Die Aktén des Sekretariats vom Exekutivkomitee des komitatsrechtiichen Stadtrates Pécs
146
Anliang: Aktenliste
171
Das Verzeiclinis der Strafien-, Gebiets- und Flurnamen
173
Die Liste der Abkürzungen
175

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...

Keresés a könyvek között