Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia: Etika elméletek / Etika gyakorlatok

PDFNyomtatásÍmél
A Bertók Rózsa és Bécsi Zsófia által jegyzett Elméletek, szerkezetek, iskolák, irányzatok az európai etikatörténetben című tankönyv két részből áll: az elméleteket bemutató kötethez tartozik egy gyakorlókönyv is, amely tanórákon feldolgozandó szövegeket, vitaindító problémafelvetéseket, játékokat, teszteket tartalmaz.
Az etikaelméletek az etika történetének európai vonulatában található típusokat, irányzatokat, filozófusoktól és nem filozófus írástudók tollából származó anyagokat igyekszik bemutatni. A kötetet a középiskolák tanárainak ajánljuk és a bolognai-típusú bölcsészképzés BA-ben tanuló hallgatóinak tanulmányaik kezdeti időszakának eligazodásához.
Az elméletet kiegészíti egy gyakorlókönyv, mely kifejezetten konkrét tanórákon megvalósítandó anyagokat tartalmaz: feldolgozandó szövegeket, vitára bocsátható problémákat, játékokat, próbákat, teszteket. Így a gyakorlati füzet elsősorban a diákok számára hasznos, ugyanakkor a tanároknak is segítséget nyújt és mintegy kiegészíti az elméleti vázlatokat.
Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia: Etika elméletek / Etika gyakorlatok

Ár
3800 Ft
Leírás

Elméletek, szerkezetek, iskolák, irányzatok az európai etikatörténetben / Gyakorlatok az európai etikatörténet elméleteihez, szerkezeteihez, iskoláihoz, irányzataihoz

ISBN 978 963 06 3434 2
Kiadó: Ethosz Tudományos Egyesület, Pécs
Megjelenés: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 132 + 68 oldal.
Méret: 160x230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

<

ETIKA ELMÉLETEK
 
   
Előszó
6
Az Etika Gyakorlatok című könyvből ajánlott gyakorlatok rendje
7
Bevezető fogalmak
8
1. Az etika alapvető szerkezetei: értéketikák és relatív értékszerkezetek
10
2. Az arisztotelészi értékek táblája és a mai értékválasztások változásai
11
3. A kanti etika mint értéketika. A gyakorlati ész kritikája. Kant: a méltóság alapja az autonómia
18
4. A szóbeliség etikái: a gyenge javaslat-etikák, etikai tanácsok: Démokritosz, Szókratész
24
5. Az eskü és a kódex erős etikai mémjei: Hippokratész tanításai a testi-lelki alkatról
28
6. A dialógus etikája: Platón módszertana
30
7. A sztoikusok életvezetési technikája, a lélek védelmének stratégiái. A Római Birodalom etikái. A sztoicizmus társadalomépítő – és fenntartó szerepe
33
8. A személyesség és a személyesítés nyugati típusú etikái contra Szent Ágoston keleti alapvetése: minden büntetés egy bűnnek a megbüntetése
43
9. Az írásbeliség szigorú etikája és egy tipikus szándék-etika
46
10. A reneszánsz művész-etika üzenetei: Dante, Petrarca, Boccaccio
48
11. A következmény típusú tematikus etikák bemutatása: Machiavelli, Mandeville, Lukács György. A politika és erkölcs viszonya Machiavellinél; Mandeville gazdasági és erkölcsi konstrukciója; A filozófia és az etika Lukács György írásaiban
50
12. A mesebirodalmaktól a messianisztikus marxizmusig. Az utópiák etikái: Morus, Campanella, Orwell
68
13. A természetjog típusai és a jogpozitivizmus. Grotius: A háború és a béke jogáról. A tenger mint közjó
73
14. A tudás és a tudomány etikai fája: Descartes. Az ideiglenesség és a véglegesség etikai tartalmai és relációi
78
15. A tolerancia csapdájának etikája: John Locke türelmi levelei
83
16. A felvilágosodás etikái: empirista alapvetésű gazdasági etikák: D. Hume, A. Smith; a francia enciklopédisták; Kant szintézis-etikája
89
17. A protestáns etika kapitalista küldetése (Max Weber)
108
18. Életvezetési szabály-etikák, utilitarista etikák: az udvarlás rendjétől a matematikai kalkulusig: Shaftsbury-től Benthamig
110
19. Vagy-vagy. Az etika tagadóinak elméletei: egzisztencialisták, nihilisták, államelméletek, elidegenedés-elméletek. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche
114
20. A szabadság etikái; A társadalomfilozófia nagyjai: Feinberg és Amartya Sen
118
21. Játékelméletek és etikák: a gyakorlat elméletei: kooperációs- és versenystratégiák; Hardin és Fukuyama megoldásai; Nash egyensúly-etikája. Pareto-optimalitás
122
Felhasznált irodalom
128
   
ETIKA GYAKORLATOK
 
   
Előszó
7
Az Etika Elméletek című könyvből ajánlott fejezetek rendje
8
1. Kókusztermelők
10
2. Platón
10
3. Célbalövés
11
4. Arisztotelész etikáinak jellemzői, az erénytábla elemzése
12
5. Etikai racionalizmus
14
6. Hippokratész
17
7. Legalitás – moralitás
18
8. A tanítások stilisztikája
19
9. Véleményalkotás és információ
24
10. Egy szeg miatt
24
11. Elkötelezettség
27
12. Írjuk meg az osztály/iskola működési szabályait!
28
13. A király lovásza
29
14. Descartes módszertana
31
Hogyan építsünk házat
31
Mit tegyünk, ha eltévedünk az erdőben?
31
Hogyan gyarapítsuk tudásunkat?
31
15. Locke tabula rasa-ja
33
Az ismeretelméleti alapvetés erkölcsre vonatkozó következményei
33
16. Petrarca: Kétségeim titkos küzdelme
33
17. A sztoikus értékek világa
33
18. Valamit valamiért!
34
19. Ír parasztok
36
20. A közlegelők tragédiája
37
21. Hol a 30. dollár?
38
22. Az athéni Timon
39
23. Jótett helyébe jót ne várj!
40
24. Kooperáció
41
A toronyóra mutatói
41
25. Szép új világok
42
26. Platón: Állam
43
27. Don Juan
44
28. Kecskék, kutyák és a „láthatatlan kéz”
45
29. Vallás és erkölcs
46
30. Álarc
46
31. A dionüsziszi és az apollói ember
47
Elváló típusok Nietzsche-nél
47
32.  Marienthal
47
33. Az oroszlán és a kecske
49
34. Montegrano
50
35. Meztelen csigák
51
36. Közlekedés Caracas-ban
52
37. Szerencsés János
52
38. Védőoltás
53
39. Permetezés
53
40. Jó király – rossz király
54
41. A szegénység relativitása
55
42. Mandeville: A méhek meséje
55
Magánvétkek – közhaszon
55
43. Kant és a nyilvános ház
56
44. Egymillió dolláros játék
56
45. Mentőcsónak
57
46. Döntések és választások
57
47. Börtön-kísérlet
58
48. Szemetelés a tengerparton
59
49. Gombostű-manufaktúra
59

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...

Keresés a könyvek között